Search results for "bash"

Linux Bash Scripting Part3 – Parameters and Options

So far you’ve seen how to write Linux bash scripts that do the job without user inputs. Today we will continue our series about Linux bash scripting. I recommend you to review the previous posts if you want to know what we are talking about: bash scripting part1 and bash scripting part2. Today we will […]

0

Bash Script Step By Step, You will love it

Today we are going to talk about bash scripting or shell scripting and how to write your first bash script. Actually, they are called shell scripts in general, but we are going to call them bash scripts because we are going to use bash among the other Linux shells. There are zsh, tcsh, ksh and other […]

0

GNU Bash 4.4.12 sürümüne güncellendi

GNU işletim sistemi için bir kabuk, diğer bir deyişle komut dili yorumlayıcısı olan GNU Bash; 4.4.12 sürümüne güncellendi. Bourne-Again SHell sözcüklerinden türetilmiş bir kısaltma olan Bash; Bell Araştırma Laboratuarının Unix’inin yedinci sürümünde, şu anki Unix kabuğu sh’ın atasının yazarı Stephen Bourne’a atfen bu ismi almıştır. Bash, sh’ın hemen hemen tüm özelliklerini ve Korn kabuğu olan […]

0

GNU Bash 4.4 sürümüne güncellendi

GNU işletim sistemi için bir kabuk, diğer bir deyişle komut dili yorumlayıcısı olan GNU Bash; 4.4 sürümüne güncellendi. Bourne-Again SHell sözcüklerinden türetilmiş bir kısaltma olan Bash; Bell Araştırma Laboratuarının Unix’inin yedinci sürümünde, şu anki Unix kabuğu sh’ın atasının yazarı Stephen Bourne’a atfen bu ismi almıştır. Bash, sh’ın hemen hemen tüm özelliklerini ve Korn kabuğu olan […]

0

Bash kabuğunun geçmişi tek bir komutla nasıl silinir?

Bash kabuğu ile çalışırken, zaman zaman kimi komutları yeniden yazma gereği duymaz, klavye üzerindeki ok tuşlarıyla kabuğun geçmişindeki komutları çağırabilirsiniz. Kabuğa daha önce girilmiş olan komutlardan herhangi birini seçip kullanmak mümkündür ama kabuğa girilen komutlar sürekli birikmektedir. İstenirse, kabuğun geçmişinde biriken bu komutlar silinebilir. Bunun için history komutunun kullanılması gerekiyor. Şimdi terminali açın ve history komutunu […]

0