Tag Archives | Google Chrome 43

Google Chrome 43 Nasıl Yüklenir?

Piyasadaki en popüler, çapraz platform internet tarayıcısı olan Google Chrome‘un en son sürümü 43.0.2357.124’tür. 37 hata düzeltmesiyle gelen Google Chrome 43, Flash Player’i 18.0.0.160 sürümüne güncelledi ve bir dizi güvenlik güncellemesini gerçekleştirdi. Google Chrome; Google depoları aracılığıyla kullanılabiliyor. Bu nedenle, popüler tüm GNU/Linux sistemleri için, Chrome’u yüklemek ve güncel tutmak son derece kolaydır. Bu yazıda, Debian, Ubuntu ve türevi sistemlere, Fedora, CentOS ve türevi sistemlere, openSUSE ve türevi sistemlere, Mageia, OpenMandriva ve türevi sistemlere nasıl Google Chrome 43 yüklenebileceğini ele alacağız.

Continue Reading →

Debian, Ubuntu ve türevi sistemlere Google Chrome 43 nasıl yüklenir? 32 ve 64 bit sistemler için aynı talimatlar geçerlidir.

sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list'

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get install google-chrome-stable

Daha sonra gerek duyarsanız, Google Chrome’u kaldırmak için aşağıdaki komutu verebilirsiniz.

sudo apt-get remove google-chrome-stable

Fedora, CentOS ve türevi sistemlere Google Chrome 43 nasıl yüklenir? 32 ve 64 bit sistemler için aynı talimatlar geçerlidir.

sudo su

cat << EOF > /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo

[google-chrome]

name=google-chrome - $basearch

baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/$basearch

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

EOF

Yerel depo indeksini güncelleyip Google Chrome’u yükleyin.

sudo yum update

sudo yum install google-chrome-stable

Daha sonra gerek duyarsanız, Google Chrome’u kaldırmak için aşağıdaki komutu verebilirsiniz.

sudo yum remove google-chrome-stable

openSUSE ve türevi sistemlere Google Chrome 43 nasıl yüklenir? 32 bit sistemler için:

sudo zypper ar http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/i386 Google-Chrome

sudo zypper refresh

sudo zypper install google-chrome-stable

64 bit sistemler için:

sudo zypper ar http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64 Google-Chrome

sudo zypper refresh

sudo zypper install google-chrome-stable

Daha sonra gerek duyarsanız, Google Chrome’u kaldırmak için aşağıdaki komutu verebilirsiniz.

sudo zypper remove google-chrome-stable

Mageia, OpenMandriva ve türevi sistemlere Google Chrome 43 nasıl yüklenir? 32 bit sistemler için:

sudo rpm --import https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

sudo urpmi.addmedia --update chrome_i386 http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/i386

sudo urpmi google-chrome-stable

64 bit sistemler için:

sudo rpm --import https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

sudo urpmi.addmedia --update chrome_x86_64 http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64

sudo urpmi google-chrome-stable

Daha sonra gerek duyarsanız, Google Chrome’u kaldırmak için aşağıdaki komutu verebilirsiniz.

sudo urpme google-chrome-stable

0