Tag Archives | İnsanlık

Ubuntu – İnsanlık İçin Linux!

Nisan 2007’de yayınlanan Ubuntu 7.04 Feisty Fawn, yukarıdaki başlıkta ifade edilen ve Linux çekirdeği etrafında inşa edilmiş tamamen açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. Ubuntu topluluğu, Ubuntu Felsefesi ‘nde yer alan ülküler çerçevesinde bir araya gelmiş bir topluluk. Bu ülküleri şu biçimde sıralamak olanaklı: “yazılım ücretsiz olmalı, yazılım araçları insanlar tarafından yerel dillerinde ve bedensel engellerine karşın kullanılabilmeli, ve insanlar yazılımlarını istedikleri şekilde kişiselleştirebilmeli ve değiştirebilmeli.”

0