Tag Archives | denetleyici UUID

Laravel 10.11.0 duyuruldu

Özel uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir web frameworku olarak lanse edilen, PHP dili içerisinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ve güvenlik açısından destek sağlayan birçok frameworkten biri olarak kullanıma sunulan Laravel‘in 10.11.0 sürümü Paul Redmond ve Tetiana Blindaruk tarafından duyuruldu. aravel 10.11’i bir UUID’den bir zaman damgası Carbon örneğini alma, Uyku sınıfını makro yapılabilir hale getirme ve başarılı bir Precognition yanıtını doğrulamak için yeni bir Precognition-Success başlığı ve daha fazlasını içeren Laravel 10.11’in kullanıma sunulurken, yazılıma DatabaseNotificationCollection için genel türleri genişletme yeteneği eklenmiş bulunuyor. Eski Guzzle sürümleri için geçici çözümleri kaldırıldığı belirtilirken, channelRoutes yönteminden dönüşün kaldırıldığı söyleniyor. Laravel 10.11.0 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

Laravel 10.11.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Laravel 10.10.0 duyuruldu

Özel uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir web frameworku olarak lanse edilen, PHP dili içerisinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ve güvenlik açısından destek sağlayan birçok frameworkten biri olarak kullanıma sunulan Laravel‘in 10.10.0 sürümü Paul Redmond ve Tetiana Blindaruk tarafından duyuruldu. Birçok yeni özellik ve geliştirme içeren yeni sürüm, ara katman yazılımı için adlandırılmış statik yöntemler, özellik testi için yeni HTTP durum doğrulamaları ve tüm iptal edilmiş ve bitmemiş sıra gruplarını budama yeteneği içeriyor. Eksik değiştirmenin düzeltildiği belirtilirken, doğru yerine yanlış döndüren HasCasts değiştirilmiş bulunuyor. Posta yapılandırması için url desteği eklendiği söyleniyor. Illuminate/Console/Command’a $isolated ve isolatedExitCode özellikleri eklendiği belirtilirken, küresel kapsamları geri yükleme ve ayarlama yeteneği de eklenmiş bulunuyor. Laravel 10.10.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

Laravel 10.10.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Laravel 10.9.0 duyuruldu

Özel uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir web frameworku olarak lanse edilen, PHP dili içerisinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ve güvenlik açısından destek sağlayan birçok frameworkten biri olarak kullanıma sunulan Laravel‘in 10.9.0 sürümü Paul Redmond ve Tetiana Blindaruk tarafından duyuruldu. Birçok yeni özellik ve geliştirme içeren yeni sürüm, ara katman yazılımı için adlandırılmış statik yöntemler, özellik testi için yeni HTTP durum doğrulamaları ve tüm iptal edilmiş ve bitmemiş sıra gruplarını budama yeteneği içeriyor. Ek olarak, Ignition IDE, bir Ignition hatası sayfasında görüntülenen dosya adını tıklatarak IDE’lerindeki dosyaları açmalarına izin veren artisan serve komutuyla çalışmayla bağlantı kurulduğu, Tim MacDonald’ın, rota ara yazılımını tanımlamak için alternatif daha “PHPish” yollarını geliştirmeye devam ettiği ifade ediliyor. Miran AL Mehrab, Laravel’de özellik testleri yazmak için üç yeni HTTP durum iddiasıyla katkıda bulunmuş bulunuyor. Laravel 10.9.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

Laravel 10.9.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Laravel 10.8.0 duyuruldu

Özel uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir web frameworku olarak lanse edilen, PHP dili içerisinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ve güvenlik açısından destek sağlayan birçok frameworkten biri olarak kullanıma sunulan Laravel‘in önce 10.8.0 sürümü Nuno Maduro ve Tetiana Blindaruk tarafından duyuruldu. Birkaç yeni özellik ve iyileştirmeyle gelen yeni sürüm, biçimlendirme yöntemi zincirleme girintisi için yeni bir Pint kuralı ve Process::pipe() yöntemine eklenen sözdizimsel şeker içeriyor. Çerçeve güncellemelerine ek olarak, Laravel Pint, yöntem zincirleme ile uygun girintiyi sağlamak için yeni bir kural almış bulunuyor. @laravelphp Pint’in bugünkü sürümü, Laravel ön ayarında yöntem zincirlemede doğru girintiyi sağlayan yeni ve yeni bir kural içerdiği söyleniyor. Ayrıca sınıf bazlı “sonra” doğrulama kuralları eklenen yeni sürümde, yayın etkinliğine azami istisnalar eklendiği de ifade ediliyor. Laravel 10.8.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

Laravel 10.8.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Laravel 10.7.1 duyuruldu

Özel uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir web frameworku olarak lanse edilen, PHP dili içerisinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ve güvenlik açısından destek sağlayan birçok frameworkten biri olarak kullanıma sunulan Laravel‘in 10.7.1 sürümü Paul Redmond ve Tetiana Blindaruk tarafından duyuruldu. Validator sınıfındaki setValue() yönteminin, geliştiricilerin belirli bir özniteliğin değerini ayarlamasına olanak tanıdığı belirtilirken, sürümün, Laravel topluluğu tarafından bildirilen çeşitli hatalar ve sorunlar için düzeltmeler içerdiği ifade ediliyor. İşlem katmanına bir pipe() yöntemi eklendiği belirtilen yeni sürüm ile, artık satır içi bir değeri verimli bir şekilde güncellemenin olası bir yolu olmadığının olmadığının bilinmesi isteniyor. Laravel 10.7.1 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

 

Laravel 10.7.1 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Laravel 10.5.0 duyuruldu

Özel uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir web frameworku olarak lanse edilen, PHP dili içerisinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ve güvenlik açısından destek sağlayan birçok frameworkten biri olarak kullanıma sunulan Laravel‘in önce 10.5.0 sürümü Paul Redmond ve Tetiana Blindaruk tarafından duyuruldu. Bunun, Stringable replace için büyük/küçük harfe duyarlı bir bayrağı, boş sütunları veritabanı oluşturucu insertUsing yöntemine geçirme desteğini ve selectResultsets adlı yeni bir veritabanı bağlantı yöntemini içerdiği belirtiliyor. Ayrıca bu sürüm, DynamoDbStore için çok anahtarlı işlemlerde boş dizilerin işlenmesine yönelik iyileştirmeler ve one() aracılığıyla ilişkilerde yinelenen kısıtlamaların kaldırılması gibi hata düzeltmeleri ve değişiklikleri içeriyor. Horizon üzerindeki yığınlar listesindeki sonsuz yüklemenin düzeltildiği belirtilirken, MySQL dilbilgisi için ham ifadelerle whereNull sorgularının düzeltildiği söyleniyor. Bir json dosyasını okumak ve kodunu çözmek için Storage::json() yönteminin eklendiği söyleniyor. Laravel 10.5.0 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Laravel 10.5.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Laravel 10.4.0 duyuruldu

Özel uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir web frameworku olarak lanse edilen, PHP dili içerisinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ve güvenlik açısından destek sağlayan birçok frameworkten biri olarak kullanıma sunulan Laravel‘in önce 10.4.0 sürümü Paul Redmond ve Tetiana Blindaruk tarafından duyuruldu. PaginationInformation için makro yapılabilir yöntem oluşturma seçeneğinin eklendiği bildirilen yeni sürümde, dağıtıcı yeniden yönlendirme kullanarak komut olayları için ayrıştırılmış giriş bağımsız değişkenlerinin düzeltildiği söyleniyor. Numaralandırma kullanımlarının isteğe bağlı örtük parametrelerle düzeltildiği belirtilirken, Postgres DSN’ye alternatif veritabanı bağlantı noktasının eklendiği ifade ediliyor. Postgres DSN’ye alternatif veritabanı bağlantı noktasının eklendiği belirtiliyor. Laravel 10.4.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

Laravel 10.4.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0