Archive | Ocak, 2012

Clonezilla Live 1.2.12-10

Disk klonlama için tasarlanmış Debian tabanlı Clonezilla’nın Live versiyonunun 1.2.12-10 sürümü, Steven Shiau tarafından duyuruldu. Sürüm; önemli gelişmeleri, değişiklikleri ve hata düzeltmelerini içeriyor. Taban sistem (27 Ocak 2012 itibariyle) Debian “Sid” GNU/Linux depolarına dayalı olmak üzere sistem, 3.2.1-2 Linux çekirdeği üzerine yapılandırılmış bulunuyor. Partclone, 0.2.45 sürümüne, Syslinux ise 4.0.5 sürümüne güncellenmiş bulunuyor. Bilindiği gibi Clonezilla; Norton Ghost® gibi bildik ticari paketlerin uzun zaman içinde çözdüğü klonlama işini, daha kısa sürede çözümleyen açık kaynak kodlu klonlama sistemi. Clonezilla’nın iki versiyonu bulunuyor: Clonezilla live ve Clonezilla SE (sunucu sürümü). Clonezilla live tek bilgisayarda yedekleme ve geri yükleme için uygun olan versiyon. Clonezilla SE (sunucu sürümü) ise, büyük yerleşimler için; aynı anda pek çok bilgisayarı (40’tan fazla) klonlayabiliyor. Clonezilla Live 1.2.12-10 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.
Continue Reading →

Clonezilla Live 1.2.12-10 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Frugalware Linux 1.6 RC2

İlk sürüm adayı 16 Ocak 2011‘de duyurulan Frugalware Linux 1.6’nın ikinci ve son sürüm adayı, Miklós Vajna tarafından duyuruldu. Masaüstü sistemler ve sunucular için tasarlanan ve kod adı Fermus olan Frugalware Linux 1.6’nın ikinci sürüm adayını duyurmaktan geliştirici ekip olarak mutluluk duyduklarını söyleyen Vajna; sistemin, 3.1.10 Linux çekirdeği üzerine yapılandırıldığını belirtti. LibreOffice 3.4.5 ile gelen sistemin ilk sürüm adayından bu yana büyük geliştirmeler, düzeltmeler ve güncelleştirmeler içerdiğini söyleyen Vajna; sistemde, 100 güncelleştirilmiş paket ve 27 yeni paket bulunduğunu ifade etti. Vajna; daha fazla bilgi için değişiklikler listesinin incelenebileceğini belirtti. Frugalware Linux 1.6 RC2 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.
Continue Reading →

Frugalware Linux 1.6 RC2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

Debian Gnu/Linux 6.0, 6.0.4′e Güncellendi

Kod adı “Squeeze” olan Debian Gnu/Linux 6.0; 6.0.4 sürümüne güncellendi. 8 Ekim 2011 tarihinde 6.0.3 sürümüne güncellenen Squeeze; böylelikle dördüncü kez güncellenmiş oluyor. Debian projesinin güncellemeyi duyurmaktan mutluluk duyduğu açıklandı. Bu güncelleme; kimi çok ciddi sorunlarla ilgili ayarlamaların yanında, kararlı sürüme yönelik güvenlik sorunları için başlıca düzeltmeleri içeriyor. Gerektiğinde başvurulan güvenlik uyarıları ayrıca yayımlanmış bulunuyor. Kuşkusuz sistemini güncel tutan Debian GNU/Linux kullanıcılarının CD veya DVD kalıplarıyla sistemlerini baştan kurmaları gerekmiyor. Debian Gnu/Linux 6.0.4 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için debian.org sayfasını inceleyebilirsiniz.
Continue Reading →

0

Özgür (Free) Ne Demektir?

Şubat 1998’de bir grup “Özgür Yazılım” terimini “Açık Kaynak Kodlu Yazılım” terimi ile değiştirmek için harekete geçti. Aşağıdaki tartışmada açıklanacağı gibi bu iki terim esasında aynı şeyi tarif eder. İngilizce konuşan ve Özgür Yazılım kavramına yeni pek çok insan, “özgür yazılım (free software)” içindeki “özgür” (free) kelimesinin bekledikleri şekilde kullanılmaması yüzünden şüpheye düşerler. Onlara göre “özgür” “bedava” anlamına gelir. Bir İngilizce sözlük “free” kelimesi için yirmiye yakın anlam sıralar. Bunlardan sadece bir tanesi “bedava”dır. Geri kalanları özgürlük ve sınırlamaların olmaması kavramlarına atıfta bulunur. Biz “Özgür Yazılım (Free Software)”dan bahsettiğimiz zaman özgürlüğü (freedom) kastederiz, fiyatı değil.

Continue Reading →

Sadece kullanmak için para ödemenizin gerekmediği anlamıyla “özgür” yazılım çoğunlukla hiç de “özgür” değildir. Böyle bir yazılımı başkalarına vermeniz yasaklanmış olabilir ve onu geliştirmeniz neredeyse kesinlikle engellenmiştir. Bedelsiz olarak lisanslanan bir yazılım genellikle pazarlama kampanyasında ilgili bir başka ürünün tanıtımı için veya daha ufak bir rekabetçiyi bertaraf etmek için kullanılan bir silahtır ve sürekli bedelsiz kalacağına ilişkin hiç bir garanti yoktur.

Gerçek özgür yazılım her zaman özgürdür. Kamuya açık (lisanssız) hale getirilen yazılım ise birileri tarafından alınarak özgür olmayan yazılımlarda kullanılabilir. Böylelikle yapılan herhangi bir geliştirme kamusal alanın dışında kalacaktır. Özgür kalması için bir yazılım telif hakkı ve lisans taşımalıdır.

Konuya yabancı insanlar için bir yazılım ya özgürdür ya da değildir. Gerçek hayat bundan çok daha karmaşık durumları içerir. İnsanların özgür yazılımdan bahsederken neleri kastettiklerini anlamak için yazılım lisanslarının dünyasında kısa bir gezinti yapmalıyız.

Telif hakları belirli tipte eserlerin yaratıcılarının haklarını korumayı sağlayan bir yöntem sunar. Pek çok ülkede yazdığınız yazılım otomatik olarak telif hakkı taşır. Bir lisans, diğerlerinin yazarın eserini (bu durumda yazılım) onun kabul ettiği şekilde kullanmasına olanak tanır. Bir yazılımın ne şekillerde kullanılabileceğini açıklayan bir lisans içermesi yazara bağlıdır. Telif haklarının tam bir tartışması için: http://www.copyright.gov/ bağına bakabilirsiniz.

Elbette, farklı koşullar farklı lisansların kullanımını gerektirir. Yazılım firmaları mallarını korumaya bakarlar; bu yüzden sadece derlenmiş (insan tarafından anlaşılmayan) kodları piyasaya sürerler ve yazılımın kullanımına pek çok kısıtlama getirirler. Diğer taraftan özgür yazılım yazarları genel olarak aşağıdaki koşulların belirli bir birleşiminin sağlanmasını gözetirler:

* Kodlarının sahipli yazılımlarda kullanımına izin vermemek. Kodlarını herkesin kullanması için çıkardıklarından başkalarının onu çalmasını istemezler. Bu durumda kodun kullanımı bir güven meselesidir: aynı şartlarda davrandığın sürece kodu kullanabilirsiniz.
* Yazarın kimliğinin korunması. İnsanlar eserleri hakkında büyük gurur duyarlar ve isimlerinin bir başkası tarafından eserden çıkarılması veya eseri, bir başkasının kendisinin yazdığını iddia etmesini istemezler.
* Kaynak kodun dağıtımı. Pek çok ticari kodun problemlerinden bir tanesi şudur ki hatalarını düzeltemez veya özelleştiremezsiniz, çünkü kaynak kodu mevcut değildir. Ayrıca şirket sizin kullandığınız donanımı desteklemeyi bırakabilir de. Çoğu özgür lisans, kaynak kodun dağıtımını zorunlu kılar. Bu durum yazılımı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine izin vermek suretiyle kullanıcısını korur. Bu konu daha sonra tartışılacak açılımlara da sahiptir.
* Kendi eserlerinin bazı parçalarını içeren başka eserlerin (telif hakları tartışmalarında böyle eserlere türetilmiş eserler denir) aynı lisansı kullanmasını zorunlu kılmak.

Pek çok insan kendi lisanslarını yazarlar. İstediğiniz özellikleri içeren bir lisans yazmak çok sayıda incelik içerdiğinden bu pek uygun görülmez. Sıklıkla açık olmayan ifadeler ve birbiriyle çelişen şartlar ortaya çıkar. Bir mahkemede haklarınızı savunacak bir lisans yazmak daha da zordur. Neyseki, isteğinizi muhtemelen karşılayacak önceden yazılmış lisans seçenekleri mevcuttur.

En sık rastlanan üç lisans şunlardır:

* GNU Genel Kamu Lisansı (GPL). Yazılım lisansları konusunda aydınlatıcı bilgiler ve lisansın bir kopyası GNU web sitesinde bulunabilir. Bu, dünyada en yaygın şekilde kullanılan özgür yazılım lisansıdır.
* Artistik Lisans.
* BSD tipinde lisans.

Bu lisansların sahip olduğu ortak özelliklerin bazıları şunlardır.

* Yazılımı istediğiniz sayıda makineye kurabilirsiniz.
* Aynı anda herhangi sayıda insan yazılımı kullanabilir.
* Yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını çıkarabilir ve istediğiniz herhangi birine verebilirsiniz (özgür veya açık yeniden dağıtım).
* Yazılımı değiştirmek konusunda hiçbir kısıtlama yoktur (belirli notları değiştirmemek dışında).
* Yazılımı dağıtmak, hatta satmak konusunda hiçbir kısıtlama yoktur.

Yazılımı satmanıza izin veren bu son madde özgür yazılım fikrine karşı gibi görünebilir. Aslında bu onun güçlü yönlerinden biridir. Lisans, kısıtlama olmadan dağıtıma izin verdiği için bir kişi bir kopyaya sahip olduktan sonra onu kendisi dağıtmaya devam edebilir. Hatta bu kopyaları satmayı deneyebilir. Pratikte bir yazılımın elektronik kopyalarını çıkarmak aslında hiç bir masraf gerektirmez. Arz ve talep dengesi ücreti düşük tutacaktır. Satıcı, CD gibi bir ortam üzerinde dağıtılması uygun olan büyük bir yazılım veya yazılımlar toplamı için istediği miktarda ücret talep edebilir. Bununla birlikte, kâr marjı çok yüksek olursa yeni bir satıcı pazara girer ve rekabet fiyatları düşürür. Bunun bir sonucu olarak çok sayıda CD ile gelen bir Debian sürümünü düşük bir ücret karşılığı satın alabilirsiniz.

Özgür yazılım tamamıyla kısıtlamalardan yoksun olmasa da (sadece kamuya açık yazılımlar bu özelliktedir) kullanıcıya işlerini halletmek için ihtiyaç duyduğu esnekliği verir. Aynı zamanda da yazarın haklarını korur. İşte özgürlük budur.

Debian GNU/Linux projesi özgür yazılımın güçlü bir destekçisidir. Yazılımlar için çok sayıda farklı lisans kullanıldığından özgür yazılıma makul bir tanım getiren yönergeler Debian Özgür Yazılım Yönergeleri (Debian Free Software Guidelines – DFSG) geliştirilmiştir. Sadece DFSG’ye uyan yazılımların Debian’ın ana dağıtımına girmesine izin verilir.

debian.org

 

0

LibreOffice 3.5.0 RC2

The Document Foundation; 20 Ocak 2012 tarihinde ilk sürüm adayını duyurduğu LibreOffice 3.5.0’ın ikinci sürüm adayını duyurdu. LibreOffice 3.5.0 RC2’in bilgisayarlarda varolan LibreOffice ile paralel biçimde yüklenip kullanılanılmasının uygun olduğu hatırlatıldı. Sürüme ilişkin hatalara ulaşmak isteyenlerin Bugzilla üzerinden bunu gerçekleştirebilecekleri ifade edildi. LibreOffice 3.5.0 RC2 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.
Continue Reading →

LibreOffice 3.5.0 RC2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

Samba 3.6.2

Samba; İnternet protokolü üzerinden dosya ve yazıcı paylaşımı için Microsoft tarafından geliştirilmiş olan SMB/CIFS protokollerini kullanan bir sunucu yazılımı. Geliştiriciler tarafından 3.6.2 sürümü duyurulan yazılımın yeni sürümünde, pek çok hata düzeltmesinin gerçekleştirildiği söyleniyor. Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar ile dosya ve yazıcı paylaşımını olanaklı kılan Samba; 1992 yılından bu yana DOS ve Windows, OS/2, Linux  gibi gibi çeşitli platformları destekliyor. Kullanıcıların en kısa sürede yeni sürüme geçmesi öneriliyor. Samba 3.6.2 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.
Continue Reading →

Samba 3.6.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

MythTV 0.24.2

GNU GPL lisansı ile dağıtılan özgür, açık kaynak kodlu dijital video yazılımı (DVR) MythTV, 0.24.2 sürümüne güncellendi. 2002 yılından bu yana geliştirilen yazılım; ilkin, yalnızca GNU/Linux işletim sistemi üzerinde çalıştırmak için yazılmış olmasına karşın, sonradan BSD ve MacOS X de desteklenmiş, son dönemlerde ise Microsoft Windows üzerinde çalışan bir versiyonu da çıkarılmış. MythTV kullanıcıya, HDTV dahil analog veya dijital TV yayınlarını izleme ve kaydetme; canlı TV şovlarını durdurma, atlatma, geri sarma; anlaşmazlıkları önlemek için akıllı program kayıtları yapma; çocuklar için ebeveyn koruması; DVD’leri izleme ve arşivleme; dijital müzik koleksiyonlarını dinleme gibi olanakları ve çok daha fazlasını sağlıyor. Geliştiriciler, yeni sürümde çeşitli hataların düzeltildiğini ifade ediyorlar. Continue Reading →

MythTV 0.24.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0