Tag Archives | çapraz platform

CMake 3.17.3 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.17.3 sürümü, Robert Maynard tarafından duyuruldu. CMake 3.17.3’ü duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Maynard; kullanıcıların mutlaka en son sürümü kullanmalarının önemli olduğunu belirterek, kendilerine verilen destek için teşekkür ettiklerini ifade etti. Birden çok kütüphaneye dayanan uygulamaları ve dizin hiyerarşilerini destekleyen CMake; make, Apple Xcode ve Microsoft Visual Studio gibi yerleşik yapı ortamlarıyla birlikte kullanılabiliyor. CMake’in kendi sisteminde yalnızca C++ derleyicisi gerektiren minimum bağımlılıkları vardır. CMake’in bir diğer güzel özelliği, bir grafik editörle kullanılmak üzere tasarlanmış bir önbellek dosyası oluşturmasıdır. Çapraz platform ortamına duyulan ihtiyaç nedeniyle, 1999’da geliştirilmeye başlanan CMake; United States National Library of Medicine tarafından finanse edilmektedir. İlk olarak 2000 yılında uygulamaya giren CMake; 2001’de daha da gelişti. CMake 3.17.3 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

CMake 3.17.3 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

PyCharm 2019.3.5 duyuruldu

PyCharm’ın 2019.3.5 sürümü, Roberto  tarafından duyuruldu. PyCharm 2019.3.5 final sürümünün kullanıma hazır olduğunu belirten Pesce; bazı önemli düzeltmelerin eklendiğini belirttiği yeni sürümde, birkaç sorunun da düzeltilmiş olduğunu söyledi. Uzak ortamlarda hata ayıklarken beklenmedik bir çıktı basan bir hatayı düzelttiklerini söyleyen Pesce; kullanıcıların SQL Generator’dan dosya oluşturmasını engelleyen bir hatanın da düzeltilidiğini ifade etti. Pesce; düzeltmelerin tam listesinin sürüm notlarında bulunabileceğini belirtti. PyCharm 2019.3.5 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

PyCharm 2019.3.5 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

PyCharm 2020.1.1 duyuruldu

Sürüm adayı 2 Nisan 2020‘de duyurulan PyCharm‘ın 2020.1.1 sürümü, Roberto Pesce tarafından duyuruldu. Küçük sorunlar için düzeltmelerle birlikte gelen yeni sürümde, DataFrame görüntüleyici penceresinin küçük olması ve yeniden boyutlandırıldığında genişlememesiyle ilgili bir sorunu düzelttiklerini söyleyen Pesce; Python 3.9 alfa yorumlayıcılarının beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için birkaç küçük görev noktası uyguladıklarını ifade etti. Hata ayıklayıcının Python 3.5 ve önceki sürümlerinde çalışmasını engelleyen bir hatayı düzelttiklerini belirten Pesce; çeşitli performans sorunlarının giderildiğini söyledi. PyCharm Professional Edition’ın, Django şablonlarında kod tamamlama (ve hata ayıklama) hizmetlerini sunarak web geliştiricileri için hayatı kolaylaştırdığı söyleniyor. PyCharm 2020.1.1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

PyCharm 2020.1.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

CMake 3.17.2 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.17.2 sürümü, Robert Maynard tarafından duyuruldu. CMake 3.17.2’yi duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Maynard; kullanıcıların mutlaka en son sürümü kullanmalarının önemli olduğunu belirterek, kendilerine verilen destek için teşekkür ettiklerini ifade etti. Birden çok kütüphaneye dayanan uygulamaları ve dizin hiyerarşilerini destekleyen CMake; make, Apple Xcode ve Microsoft Visual Studio gibi yerleşik yapı ortamlarıyla birlikte kullanılabiliyor. CMake’in kendi sisteminde yalnızca C++ derleyicisi gerektiren minimum bağımlılıkları vardır. CMake’in bir diğer güzel özelliği, bir grafik editörle kullanılmak üzere tasarlanmış bir önbellek dosyası oluşturmasıdır. Çapraz platform ortamına duyulan ihtiyaç nedeniyle, 1999’da geliştirilmeye başlanan CMake; United States National Library of Medicine tarafından finanse edilmektedir. İlk olarak 2000 yılında uygulamaya giren CMake; 2001’de daha da gelişti. CMake 3.17.2 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

CMake 3.17.2 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

GNUstep Base Library 1.27.0 duyuruldu

Basitlik ve zariflik için çaba sarf eden özgür, nesne yönelimli, çapraz platform bir geliştirme ortamı olan GNUstep Base Library’in 1.27.0 sürümü, Ivan Vucica tarafından duyuruldu. Genel amaçlı, grafiksel olmayan Objective C nesnelerinin bir kütüphanesi olan GNUstep Base Library; OpenStep standardının grafik olmayan bölümünü (vakıf kütüphanesi) uygulamayı amaçlamaktadır. Yeni sürümde, Windows 2000’i desteklemek için ICU gereksinimleri 49’a düşürülürken, GSMime iyileştirmeleri, kelime kodlama belirticisi, utf-8 iyileştirmeleri sağlanmış bulunuyor. GNUstep GUI kütüphanesi; GNU Objective-C derleyicisini, GNUstep temel kütüphanesini, TIFF grafik kütüphanesini, Independent JPEG grup libjpeg kütüphanesini ve GNUstep ‘Back’ kütüphanesinden bir arka uç bileşenini gerektiriyor. GNUstep Base 1.27.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GNUstep Base 1.27.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

GNUstep GUI Backend 0.28.0 duyuruldu

Basitlik ve zariflik için çaba sarf eden özgür, nesne yönelimli, çapraz platform bir geliştirme ortamı olan GNUstep GUI ve Backend’in 0.28.0 sürümü, Ivan Vucica tarafından duyuruldu. GNUstep GUI kütüphanesi; GNU Objective-C derleyicisini, GNUstep temel kütüphanesini, TIFF grafik kütüphanesini, Independent JPEG grup libjpeg kütüphanesini ve GNUstep ‘Back’ kütüphanesinden bir arka uç bileşenini gerektiriyor. Gelişmiş GUI masaüstü ve sunucu uygulamaları için olgun bir framework olan yazılım, çeşitli platformlara ve mimarilere taşınabilen Apple’in Cocoa’sının (eskiden NeXT’nin OpenStep’i) API’lerini yakından takip ediyor. GNUstep projesi hakkında fikir edinmek için projenin sayfasından yararlanabilirsiniz. GNUstep GUI ve GUI Backend 0.28.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GNUstep GUI ve Backend 0.28.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

CMake 3.17.1 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.17.1 final sürümü, Robert Maynard tarafından duyuruldu. CMake 3.17.1’i duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Maynard; kullanıcıların mutlaka en son sürümü kullanmalarının önemli olduğunu belirterek, kendilerine verilen destek için teşekkür ettiklerini ifade etti. GNU make 4.3 için iç içe çağrıların susturulması probleminin giderildiği belirtilirken, CMAKE_INSTALL_RPATH_USE_LINK_PATH.rst dosyasındaki yazım hatasının düzeltildiği söyleniyor. Birden çok kütüphaneye dayanan uygulamaları ve dizin hiyerarşilerini destekleyen CMake; make, Apple Xcode ve Microsoft Visual Studio gibi yerleşik yapı ortamlarıyla birlikte kullanılabiliyor. CMake’in kendi sisteminde yalnızca C++ derleyicisi gerektiren minimum bağımlılıkları vardır. CMake’in bir diğer güzel özelliği, bir grafik editörle kullanılmak üzere tasarlanmış bir önbellek dosyası oluşturmasıdır. Çapraz platform ortamına duyulan ihtiyaç nedeniyle, 1999’da geliştirilmeye başlanan CMake; United States National Library of Medicine tarafından finanse edilmektedir. İlk olarak 2000 yılında uygulamaya giren CMake; 2001’de daha da gelişti. CMake 3.17.1 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

CMake 3.17.1 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0