Tag Archives | 16-17 Mayıs 2020

ÖzgürKon 16-17 Mayıs 2020 çevrimiçi konferansı

İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi sebebiyle, dünya çapında ve Türkiye’de yüzyüze gerçekleştirilen neredeyse bütün etkinliklerin iptal olması, normal şartlarda özgür yazılım etkinlikleri açısından zengin geçen Nisan-Mayıs aylarının boşta kalmasına sebebiyet verdi. Dünyanın özgür yazılım alanındaki en büyük konferansı LibrePlanet 2020’nin çevrimiçi düzenlenmesi sürecinden kazanılan tecrübe ile Özgür Yazılım Derneği, 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak ÖzgürKon konferansı için  düzenliyor. Özgür yazılım felsefesi ve mücadelesi, internet özgürlüğü, donanım özgürlüğü, özgür sanat uygulamaları, belge özgürlüğü, mahremiyet, gizlilik, özgür lisanslar ve benzeri başlıklar, konferansın genel çerçevesini oluşturuyor. Fiziksel engeller bulunmadığı için uluslararası olarak düzenlenmesi planlanan ÖzgürKon, İngilizce-Türkçe dillerinde yapılacaktır. Konferansın iki paralel aksta olması planlanmaktadır; talebe göre bu sayı artabilir ya da azalabilir. İlerleyen yıllarda konferansın fiziksel alanda yine uluslararası olarak düzenlenmeye devam edilmesi planlanmaktadır.

Continue Reading →

Bu seneki ÖzgürKon’un ana teması “COVID-19 pandemisi ve özgür yazılım özelinde özgürlük mücadeleleri” olarak belirlenmiştir. Bu ana tema dahilinde konferansın konuları şunlardır:
* Free software philosophy and struggle Özgür yazılım felsefesi ve mücadelesi
* Internet freedom İnternet özgürlüğü
* Hardware freedom and free hardware projects Donanım özgürlüğü ve özgür donanım projeleri
* Art libre (free art) and its applications Özgür sanat ve uygulamaları
* Information freedom, information access and free information sharing platforms Bilgi özgürlüğü, bilgiye erişim ve özgür bilgi paylaşım platformları
* Document freedom, press freedom and free media(s) Belge özgürlüğü, basın özgürlüğü, özgür medya(lar)
* Free software and hardware in health and medicine fields Sağlık ve tıp alanlarında özgür yazılım ve özgür donanım
* Literacy of informatics Bilişim okur yazarlığı
* Digitalization and transformation Dijitalleşme ve dönüşüm
* Privacy and confidentiality Mahremiyet ve gizlilik
* Remote education and free software in education Uzaktan eğitim ve eğitimde özgür yazılım
* Extincting languages and Internet Kaybolmakta olan diller ve İnternet
* Hack, hack culture and hacktivism Hack ve hack kültürü, hacktivizm
* Diversity and inclusivity in digital cultures Dijital kültürlerde çeşitlilik ve kapsayıcılık
* Free licenses Özgür lisanslar
* “Public money, public code” project “Halkın parası, halkın kodları” projesi
* Cryptology, cryptography Kriptoloji, kriptografi
* Copyright and patents Telif hakları ve patentler
* Digital libraries and e-librarianship Dijital kütüphaneler ve e-kütüphanecilik

Etkinlik komitesi: Alper Atmaca, Neslihan Turan, Özcan Oğuz ve Cemre Demircioğlu ile oluşuyor.

0