Tag Archives | API kitaplığı

Libvirt 10.4.0 duyuruldu

Sanal makineleri yönetmek için uygun bir yol sağlayan yazılım koleksiyonu Libvirt‘in 10.4.0 sürümü duyuruldu. Sürüm; yeni özellikler, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleriyle geliyor. Red Hat tarafından Linux’ta sanallaştırmayı yönetmek için geliştirilen sanallaştırma API’si/araç seti olarak Libvirt, QEMU desteğine ilişkin bir dizi yeni özellikle birlikte geliyor. Virt makine türü için ras özelliği desteğiyle geldiği belirtilen yeni sürümde, virt (Arm) makine türü için ras özelliği desteği sağlandığı ifade ediliyor. Ses aygıtları artık <sound model=’virtio’/> ile virtio modelini kullanacak şekilde yapılandırılabiliyor. Ağ sürücüsü artık sanal ağ güvenlik duvarları için iptables yerine nftables kurallarını kullanabilirken, standart derleme seçenekleriyle, iptables’a göre nftables’in tercih edildiği söyleniyor. Desteklenen sıkıştırma formatlarına zstd eklendiği belirtilirken, bu sürümden itibaren evdev <input/> cihazlarının çalışırken takıp çıkarma özelliğinin desteklendiği ifade ediliyor. Libvirt 10.4.0 hakkında bilgi edinmek için haberler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

       

Libvirt 10.4.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Libvirt 10.0.0 duyuruldu

Sanal makineleri yönetmek için uygun bir yol sağlayan yazılım koleksiyonu Libvirt‘in 10.0.0 sürümü duyuruldu. Sürüm; yeni özellikler, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleriyle geliyor. Red Hat tarafından Linux’ta sanallaştırmayı yönetmek için geliştirilen sanallaştırma API’si/araç seti olarak Libvirt, QEMU desteğine ilişkin bir dizi yeni özellikle birlikte geliyor. Yeni sürümün, kullanıldığında hedefin kaynaktan taşınmadan önce okumaya çalıştığı bellek sayfalarının daha hızlı geçişine yol açabilen yeni bir “postcopy-preempt” geçiş özelliğini etkinleştirdiği belirtilirken, QEMU için Libvirt 10.0.0’ın aynı zamanda G/Ç iş parçacıklarını VirtIO-BLK aygıtlarının sanal kuyruklarına eşleme, blok aygıt destekli diskin aygıtın tam boyutuna otomatik olarak yeniden boyutlandırılması, VFIO değişken sürücülerinin otomatik seçimi/bağlanması ve çalışma zamanı desteği de eklediği ifade ediliyor. Libvirt 10.0.0 sürümü aynı zamanda VM’yi hedefte sürdürürken geçiş XML kullanımını da geliştiriyor, paylaşılmayan depolamanın ham blok aygıtlara geçişini basitleştiriyor, test sürücüsü içindeki PCI aygıtlarının çalışırken takılması/çıkartılması desteği ve çeşitli hata düzeltmeleri içeriyor. Libvirt 10.0.0 hakkında bilgi edinmek için haberler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

      

Libvirt 10.0.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Libvirt 9.8.0 duyuruldu

Sanal makineleri yönetmek için uygun bir yol sağlayan yazılım koleksiyonu Libvirt‘in 9.8.0 sürümü duyuruldu. Sürüm; yeni özellikler, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleriyle geliyor. Daha ayrıntılı bir izlenim için ise git günlüğünün kullanılması öneriliyor. vDPA blok cihazları için destek eklendiği belirtilen yeni sürüm, eterince yeni bir qemu sürümüyle libvirt, vDPA blok cihazlarını bir etki alanına atamaya olanak tanıyor. Ağ diskleri için nbdkit arka ucunun eklendiği belirtilirken, Şimdiye kadar libvirt, URL’yi qemu’ya ileterek ve uygun qemu blok sürücülerinin disk G/Ç’sini işlemesini sağlayarak ağ disklerini (http, ftp, ssh) desteklendiği hatırlatılıyor. Ancak ağ G/Ç’sini qemu sürecinin dışında ele alarak, azaltılmış saldırı yüzeyi ve geliştirilmiş qemu kararlılığı gibi çeşitli avantajlar elde edilebileceği belirtiliyor ve bu nedenle, mevcut olduğunda libvirt, bu ağ diskleri için arka uç olarak nbdkit’i kullanacağı ve bir NBD diskini qemu’ya aktaracağı ifade ediliyor. Çeşitli virtio-mem/virtio-pmem düzeltmeleri yapılmış bulunuyor. Libvirt 9.8.0 hakkında bilgi edinmek için haberler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

     

Libvirt 9.8.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Libvirt 9.7.0 duyuruldu

Sanal makineleri yönetmek için uygun bir yol sağlayan yazılım koleksiyonu Libvirt‘in 9.7.0 sürümü duyuruldu. Sürüm; yeni özellikler, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleriyle geliyor. Daha ayrıntılı bir izlenim için ise git günlüğünün kullanılması öneriliyor. “VFIO varyantı” sürücülerinin kullanımı için temel destek sağlandığı belirtilirken, VFIO varyant sürücüsünün, genel vfio-pci sürücüsünün yerine kullanılabilen, cihaza özel bir sürücü olduğu ve vfio tarafından atanan cihazlarla konukların canlı geçişi gibi şeyleri desteklemek için ekstra işlevsellik sağladığı söyleniyor. Ağ nesnesi, kullanıcı tanımlı iki meta veri alanı daha eklediği, virsh’in de, bunları görüntülemek/değiştirmek için net-desc ve net-metadata olmak üzere iki yeni komut eklediği ifade ediliyor. qemu için ürün yazılımı seçiminde çeşitli düzeltmeler yapılmış bulunuyor. Libvirt 9.7.0 hakkında bilgi edinmek için haberler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

    

Libvirt 9.7.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Libvirt 9.6.0 duyuruldu

Sanal makineleri yönetmek için uygun bir yol sağlayan yazılım koleksiyonu Libvirt‘in 9.6.0 sürümü duyuruldu. Sürüm; yeni özellikler, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleriyle geliyor. Daha ayrıntılı bir izlenim için ise git günlüğünün kullanılması öneriliyor. Depolama sürücüsünde çökmeye neden olan yarış durumunun düzeltildiği belirtilirken, tüm profiller ve soyutlamaların artık yerel geçersiz kılmaları desteklediği ifade ediliyor. Kullanıcıların artık bellek çalışır durumda takılabilir özelliğini etkinleştirirken etki alanı XML’sinde konuk NUMA düğümü belirtmesine gerek olmadığı söyleniyor. BeeGFS aracılığıyla depolamaya erişen VM’ler için paylaşımsız depolama ile geçişe izin verildiği belirtilirken, PC hoparlörünün, komut satırında belirtilme şeklinin değişmesinden bu yana daha yeni QEMU ile tekrar kullanılabilir olduğu belirtiliyor. Libvirt artık boş dizini geçerli SWTPM durumu olarak kabul etmiyor. Libvirt 9.6.0 hakkında bilgi edinmek için haberler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

   

Libvirt 9.6.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Libvirt 9.5.0 duyuruldu

Sanal makineleri yönetmek için uygun bir yol sağlayan yazılım koleksiyonu Libvirt‘in 9.5.0 sürümü duyuruldu. Sürüm; yeni özellikler, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleriyle geliyor. Daha ayrıntılı bir izlenim için ise git günlüğünün kullanılması öneriliyor. qcow2 sürücüsünün ref yok-unref özelliğinin yapılandırılmasına izin verildiği belirtilirken, disk sürücüsü öğesinin yeni throw_no_unref niteliği, qemu unrefs’teki qcow2 sürücüsünün, atma isteklerinde görüntünün içinde kümelenip kümelenmediğini kontrol ettiği ifade ediliyor. Temel CPU’ya maksimum fiziksel adres boyutu dahil edilirken,bir ana bilgisayar grubu için temel bir CPU tanımı hesaplarken, desteklenen fiziksel adres boyutları farklı olsa bile tüm ana bilgisayarlarla uyumlu olduğundan emin olmak için sonuca maksimum fiziksel adres boyutunu dahil etmek gerektiği ifade ediliyor. DIMM olmayan <bellek> aygıtları için yuvaların düzgün şekilde işlendiği belirtilirken, virtio-mem gibi bellek aygıtlarının, PCI aygıtları oldukları için bir bellek yuvasına ihtiyaç duymadıkları söyleniyor. Libvirt’in artık pass yardımcı işleminin, izinsiz bir dizine yerleştirilmiş olsa bile yapılandırılmış günlük dosyasına erişebilmesini sağladığı söyleniyor. Libvirt 9.5.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için haberler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

  

Libvirt 9.5.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Libvirt 9.4.0 duyuruldu

Sanal makineleri yönetmek için uygun bir yol sağlayan yazılım koleksiyonu Libvirt‘in 9.4.0 sürümü duyuruldu. Sürüm; yeni özellikler, çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleriyle geliyor. Daha ayrıntılı bir izlenim için ise git günlüğünün kullanılması öneriliyor. Paralel geçiş için sıkıştırma desteğiyle gelen yeni sürüm, QEMU, zstd veya zlib kullanılarak sıkıştırılacak paralel geçişi destekliyor. Konuk ABI kararlılığını sağlamak için libvirt, artık virtio-mem ve virtio-pmem dahil olmak üzere bellek aygıtları için adreste ısrar ettiği belirtilirken, Hotplug’da memlock sınırını hesaplarken NVMe disklerinin hesaba katıldığı ifade ediliyor. Belleğin yalnızca yapılandırılmış NUMA düğümlerinden tahsis edilmesini sağlamak için libvirt, QEMU yürütülmeden önce bile cpuset CGgroup denetleyicisinin ayarlandığ söyleniyor. Libvirt 9.4.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için haberler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

Libvirt 9.4.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0