Tag Archives | cd

Debian GNU/Hurd 2019 duyuruldu

Debian GNU/Hurd ekibi, Debian “Sid”in enstantanesi olan Debian GNU/Hurd 2019’u duyurdu. Ekip olarak Debian GNU/Hurd 2019’u duyurmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen geliştiriciler; bunun resmi bir Debian sürümü olmadığını ama resmi bir Debian GNU/Hurd sürümü olduğunu belirttiler. Bunun kararlı sürüm Debian “Buster”in duyurulduğu tarihteki (6 Temmuz 2019) bir Debian “Sid” kalıbı olduğu belirtilirken, bu nedenle çoğunlukla aynı kaynağa dayandığı ifade edildi. LLVM desteği ile gelen sürümde, LwIP TCP/IP yığını şimdi bir seçenek olarak sunuluyor. Sistemin, sayısız iyileştirmenin yanı sıra bellek yükü altında ve çalışma süresinin uzaması konusunda çok daha gelişmiş kararlılık içerdiği belirtiliyor. Debian GNU/Hurd 2019 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Katkıda bulunnan herkese teşekkür edilirken, kurulum için yapılandırma bilgilerinin okunması isteniyor. İhtiyaç duyarsanız, Sık Sorulan Soruları (SSS) burada bulabilirsiniz. Debian GNU/Hurd 2019 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

Main Linux Commands Easy Guide

In the previous post, we discussed how to install Linux, now we are going to talk about the most powerful features in Linux which is Linux commands or shell commands. For the whole documentation of Linux Commands, you can check Linux Documentation. The power of Linux is in the power of commands that you can use. I’m going to talk about the main Linux commands with their main parameters that you might use daily.

 

Continue Reading →

ls Command

List file and folders of the current directory.

Parameters

–l

to list the content as a detailed list.

-a

Display all files (hidden + non-hidden).

You can combine parameters like this:

ls -la

linux ls command

cd Command

Change directory from the current directory to another one.

cd /home

Will go to home directory

linux cd command

cp Command

Copy the source to target.

Parameters

-i

Interactive mode means wait for the confirmation if there are files on the target will be overwritten.

-r

Recursive copy means include subdirectories if they found.

Example

cp –ir sourcedir targetdir

linux cp command

mv Command

Move the source to target and remove the source.

Parameters

-i

Interactive mode means wait for the confirmation if there are files on the target will be overwritten.

Example

mv –i sourceFile targetFile

linux mv command

rm Command

Delete file or directory and you must use –r in case you want to delete a directory.

Parameters

-r

Recursive delete means delete all subdirectories if found.

-i

Interactive means wait till confirmation

linux rm command

mkdir Command

Create a new directory.

mkdir newDir

linux mkdir command

rmdir Command

Delete a directory

linux rmdir command

chown Command

Change the owner of a file or directory.

Parameters:

-R

Capital R here means to change ownership of all subdirectories if found and you must use this parameter if you use the command against a directory.

chown –R root:root myDir

linux chown command

chmod Command

Change the permission of a file or directory.

Parameters

The mode which consists of 3 parts, owner, group, and others means what will be the permissions for these modes, and you must specify them.

The permission is one of the followings:

Read =4

Write = 2

Execute =1

Every permission represented by a number as shown and you can combine permissions.

Example

chmod 755 myfile

That means set permission for the file named myfile as follows:

owner: set it to 7 which means 4+2+1 means read+write+execute.

group: set it to 5 which means 4+1 means read+execute.

other: set it to 5 which means 4+1 means read+execute.

Note: execute for a folder permission means opening it.

linux chmod command

locate Command

To find a file in your system, the locate command will search the system for the pattern you provide.

locate myfile

linux locate command

updatedb Command

updates the database used by the locate command.

date Command

Simply prints today’s date. Just type date on the shell.

tar Command

Combines several files into archive and compression if you want.

Parameters

-c

Create new archive.

-z

Compress the archive using gzip package.

-j

Compress the archive using bzip2 package.

-v

Verbose mode means show the processed files.

-f

Write the output to a file and not to screen.

-x

Unpack files from archive.

Example

tar –czvf myfiles.tar.gz myfiles

linux tar command create

This command will pack and compress all files in folder myfiles to a compressed archive named myfiles.tar.gz.

tar-xzvf myfiels.tar.gz

linux tar command extract

This command will decompress the archive.

cat Command

Display file content to screen without limits.

Example

cat myfile.txt

linux cat command

less Command

Displays file content with scroll screen so you can navigate between pages using PgUp, PgDn, Home, and End.

less myfile

grep Command

Searches for a string in the specified files and displays which line contains the matched string.

Parameters

-R

Recursive search inside subdirectories if found.

-i

Insensitive search and ignore case.

-l

Display file name, not the text lines.

Example

grep –Ril mystring /home

linux grep command

passwd Command

Used to change your user password.

linux passwd command

du Command

Calculates the disk usage of a file or a directory.

Parameters

-h

Display human readable form.

-s

Summarize the output total size.

Example

du –hs /home

linux du command

reboot Command

Reboot the system immediately. Just type reboot.

halt Command

Shuts down the system, but make sure to close all of your files to avoid data loss.

That was just some of the main Linux commands.

Notice that, if you forget any command parameters,  just type the command with – -help as a parameter and it will list the used parameters so you don’t have to remember all those parameters at the beginning.

cat --help

likegeeks.com

0

Debian GNU/Hurd 2017 duyuruldu

Debian GNU/Hurd ekibi, Debian “Sid”in enstantanesi olan Debian GNU/Hurd 2017’yi duyurdu. Ekip olarak Debian GNU/Hurd 2017’yi duyurmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen geliştiriciler; bunun resmi bir Debian sürümü olmadığını ama resmi bir Debian GNU/Hurd sürümü olduğunu belirttiler. Bunun kararlı sürüm Debian “Strech”in duyurulduğu tarihteki (17 Haziran 2017) bir Debian “Sid” görüntüsü olduğu belirtilirken, bu nedenle çoğunlukla aynı kaynağa dayandığı ifade edildi. Debian çeşnisi olarak NETINST, CD ve DVD’ler; Debian erişim noktalarından indirilebilen ISO kalıplarından yüklenebilir. Debian GNU/Hurd, i386 mimarisi için Debian arşivinin %80’inden fazlasını kullanılabiliyor, üstelik bunun devamı da gelecek. GNU Hurd ve GNU Machc paketlerinin 0.9 ve 1.8 sürümlerine güncellendiği belirtilirken, sistemin, sayısız iyileştirmenin yanı sıra bellek yükü altında ve çalışma süresinin uzaması konusunda çok daha gelişmiş kararlılık içerdiği belirtiliyor. Yerli fakeroot aracı büyük ölçüde geliştirilen sürümün paketler oluşturma işleminin daha hızlı ve daha güvenli hale getirildiği ifade ediliyor. Debian GNU/Hurd 2017 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Katkıda bulunnan herkese teşekkür edilirken, kurulum için yapılandırma bilgilerinin okunması isteniyor. İhtiyaç duyarsanız, Sık Sorulan Soruları (SSS) burada bulabilirsiniz. Debian GNU/Hurd 2017 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

Parted Magic 2017_03_14 duyuruldu

Temel amacı sabit diskleri bölümlemek olan ve küçük bir live CD/USB/PXE olarak kullanıma sunulan Parted Magic‘in disk yönetimi ve veri kurtarma amacıyla üretilen yeni kararlı sürümü 2017_03_14 duyuruldu. 4.10.1 Linux çekirdeği üzerine yapılandırılan yeni sürüm, Xorg Server 1.19.2’ye dayalı olarak geliyor ve en yeni açık kaynak sürücüleri ve çeşitli video kartı düzeltmelerini içeriyor. Sistem mozilla-firefox-52.0, ddrescue-1.22, ddrescuegui-1.7, gparted-0.28.1, hdparm-9.51, nvme-cli-1.1, tigervnc-1.7.0, NetworkManager-1.4.4 gibi güncel yazılımlarla geliyor. Parted Magic 2017_03_14 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için dağıtımın haberler sayfasını ya da değişiklikler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Yıllık aboneliği 49$ olarak belirlenen Parted Magic’in USB versiyonunu ayrıca edinmek mümkün. Parted Magic 2017_03_14’ü aşağıdaki linkten edinebilirsiniz.

0

Parted Magic 2017_01_08 duyuruldu

Temel amacı sabit diskleri bölümlemek olan ve küçük bir live CD/USB/PXE olarak kullanıma sunulan Parted Magic‘in disk yönetimi ve veri kurtarma amacıyla üretilen yeni kararlı sürümü 2017_01_08 duyuruldu. 4.9.1 Linux çekirdeği üzerine yapılandırılan yeni sürüm, Xorg Server 1.19.0’a dayalı olarak geliyor, en yeni açık kaynak sürücüleri ve çeşitli video kartı düzeltmelerini içeriyor. Sistem grub-customizer-5.0.6, x11vnc-0.9.13, fslint-2.44, zerofree-1.0.4, spl-solaris-0.7.0-git12172016, zfs-on-linux-0.7.0-git12172016 ve bleachbit-1.12 gibi güncel yazılımlarla geliyor. Parted Magic 2017_01_08 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için dağıtımın haberler sayfasını ya da değişiklikler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Yıllık aboneliği 49$ olarak belirlenen Parted Magic’in USB versiyonunu ayrıca edinmek mümkün. Parted Magic’i aşağıdaki linkten edinebilirsiniz.

0

Parted Magic 2016_10_18 duyuruldu

partedmagicTemel amacı sabit diskleri bölümlemek olan ve küçük bir live CD/USB/PXE olarak kullanıma sunulan Parted Magic‘in disk yönetimi ve veri kurtarma amacıyla üretilen yeni kararlı sürümü 2016_10_18 duyuruldu. Yaklaşık 800 programın güncellendiği belirtilen yeni sürüm, bugüne kadarki en agresif sürüm olarak değerlendiriliyor. Yeni simgeler ve temalarla kullanıma sunulan sürüm, 4.8.2 Linux çekirdeği üzerine yapılandırılmış bulunuyor. Pek çok güncellenmiş yazılımla birlikte kullanıma sunulan Parted Magic 2016_10_18 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için dağıtımın haberler sayfasını ya da değişiklikler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Yıllık aboneliği 49$ olarak belirlenen Parted Magic’in USB versiyonunu ayrıca edinmek mümkün. Parted Magic’i aşağıdaki linkten edinebilirsiniz.

0

Parted Magic 2016_04_26 Duyuruldu

Temel amacı sabit diskleri bölümlemek olan ve küçük bir live CD/USB/PXE olarak kullanıma sunulan Parted Magic‘in disk yönetimi ve veri kurtarma amacıyla üretilen yeni kararlı sürümü 2016_04_26 duyuruldu. Çeşitli güncelleştirmeler içeren yeni sürüm, 4.5.2 Linux çekirdeği üzerine yapılandırılmış bulunuyor. Bu sürümde Chrome web tarayıcısının geri plana alındığı belirtilirken, sürümün NVMe SSD güvenli silme desteği içerdiği, ATA Solid State Disk farklı olduğu için yeni bir GUI yazılması gerektiği ifade edildi. Tam sürüm duyurusunu okumak için dağıtımın haberler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Continue Reading →

Yıllık aboneliği 49$ olarak belirlenen Parted Magic’in USB versiyonunu ayrıca edinmek mümkün. Parted Magic’i aşağıdaki linkten edinebilirsiniz.

0