Tag Archives | Framework

GStreamer 1.18.1 çıktı

Gerçek zamanlı medya yayını yapan uygulamalar ve medya oynatıcıları altında çalışan bir uygulama olarak kullanılan GStreamer‘in 1.18.1 sürümü çıktı. Henüz resmi sürüm duyurusu yapılmamış olan sürüme ait paketler, indirilmek üzere yansılarda yerini almış bulunuyor.. Medya dosyalarını bir formattan diğerine dönüştürmek için uygulamalar için yeni yüksek seviyeli API ile gelen yeni sürüm, yüksek dinamik aralık (HDR) video bilgisi gösterimi ve sinyal iyileştirmeleri içeriyor. ONVIF hile modlarının hem GStreamer RTSP sunucusunda hem de istemcide desteklendiği belirtilirken, sürümde, bir dizi jpeg veya png görüntüden kolayca video akışı oluşturmak için yeni görüntü dizileri öğesinin yer aldığı söyleniyor. Autotools derleme sisteminin Meson lehine kaldırıldığı ve birçok performans iyileştirmesi yapıldığı hatırlatılıyor.

Continue Reading →

GStreamer 1.18.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

GStreamer 1.18.0 duyuruldu

Sürüm adayı 21 Ağustos 2020‘de duyurulan gerçek zamanlı medya yayını yapan uygulamalar ve medya oynatıcıları altında çalışan bir uygulama olarak kullanılan GStreamer‘in 1.18.0 sürümü duyuruldu. 1.18 sürüm serisinin, önceki 1.16 serisinin üzerine yeni özellikler eklediği ve GStreamer multimedya çerçevesinin API ve ABI-kararlı 1.x sürüm serisinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Medya dosyalarını bir formattan diğerine dönüştürmek için uygulamalar için yeni yüksek seviyeli API ile gelen yeni sürüm, yüksek dinamik aralık (HDR) video bilgisi gösterimi ve sinyal iyileştirmeleri içeriyor. ONVIF hile modlarının hem GStreamer RTSP sunucusunda hem de istemcide desteklendiği belirtilirken, sürümde, bir dizi jpeg veya png görüntüden kolayca video akışı oluşturmak için yeni görüntü dizileri öğesinin yer aldığı söyleniyor. Autotools derleme sisteminin Meson lehine kaldırıldığı ve birçok performans iyileştirmesi yapıldığı bildiriliyor. GStreamer 1.18.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için haberler sayfasını inceleleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GStreamer 1.18.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

GStreamer 1.17.90 pre-release (1.18 rc1) duyuruldu

Gerçek zamanlı medya yayını yapan uygulamalar ve medya oynatıcıları altında çalışan bir uygulama olarak kullanılan GStreamer‘in 1.17.90 pre-release ya da 1.18 rc1 sürümü duyuruldu. Bunun bir test sürümü olduğunun unutulmaması ve yalnızca test etmek amacıyla kullanılması gerektiği hatırlatılırken, test eden kullanıcıların tespit ettikleri hataları rapor etmeleri rica ediliyor. GStreamer ekibinin, gelecek kararlı 1.18 sürümü için ilk sürüm adayını duyurmaktan memnuniyet duyduğu ifade edilirken, sürümün, mevcut kararlı 1.16 serisinin üzerine yeni özellikler eklediği söyleniyor. 1.17.90 ön sürüm serisinin yakında kullanıma sunulması planlanan kararlı 1.18 serisine giden yolda test ve geliştirme amaçlı olduğu belirtiliyor. Autotools yapısı bu sürüm için tamamen kaldırıldığı belirtilirken; Android, iOS, Mac OS X ve Windows için ikili dosyaların da her zamanki konumunda mevcut olduğu ifade ediliyor. LGPL altında yayınlanan GStreamer’in GObject yazı sistemine dayanılarak C programlama dilinde yazılan ve sözgelimi bir film oynatıcısı için grafik arayüz dışında ihtiyaç duyulan her türlü yeteneği sağlayabilen özgür bir multimedya framework çalışması olduğu belirtildi. GNU/Linux, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows gibi pek çok farklı platformda çalışabilecek şekilde tasarlanan yazılım;  Nokia 770 gibi gömülü sistem içeren aygıtlarda da kullanılmaktadır. GStreamer 1.17.90 pre-release ya da 1.18 rc1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GStreamer 1.17.90 pre-release ya da 1.18 rc1 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

GStreamer 1.16.2 duyuruldu

Gerçek zamanlı medya yayını yapan uygulamalar ve medya oynatıcıları altında çalışan bir uygulama olarak kullanılan GStreamer‘in 1.16.2 kararlı sürümü duyuruldu.  Bunun 1.16 serisinin ikinci hata düzeltme sürümü olduğu belirtilirken, sürümün sadece hata düzeltmelerini içerdiği, 1.16.2’de bildirilen hata düzeltmelerinin giderildiği ifade edildi. AVI’de CineForm video desteği ile gelen yazılımda, 32 bit pencerelerde segmentasyon hatasının düzeltildiği söyleniyor. Android, iOS, Mac OS X ve Windows için İkili dosyalar yakında sağlanacağı belirtildi. LGPL altında yayınlanan GStreamer’in GObject yazı sistemine dayanılarak C programlama dilinde yazılan ve sözgelimi bir film oynatıcısı için grafik arayüz dışında ihtiyaç duyulan her türlü yeteneği sağlayabilen özgür bir multimedya framework çalışması olduğu belirtildi. GNU/Linux, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows gibi pek çok farklı platformda çalışabilecek şekilde tasarlanan yazılım;  Nokia 770 gibi gömülü sistem içeren aygıtlarda da kullanılmaktadır. GStreamer 1.16.2 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için yayımlandığı zaman sürüm notlarını burada bulabileceksiniz.

Continue Reading →

GStreamer 1.16.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

GStreamer 1.16.1 çıktı

Gerçek zamanlı medya yayını yapan uygulamalar ve medya oynatıcıları altında çalışan bir uygulama olarak kullanılan GStreamer‘in 1.16.1 kararlı sürümü çıktı. Şu an için resmi duyrusu yapılmamış olan sürüm, indirilme üzere yansılarda yerini aldı. Sürümün, önceki sürüm üstüne yeni özellikler eklediği ifade ediliyor. SCTP, BUNDLE desteği ve çoklu TURN sunucu desteğine dayalı eşler arası iletişim için veri kanalları desteği alan yazılımda, Rust eklentileri modülü resmi olarak GStreamer’ın bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Android, iOS, Mac OS X ve Windows için İkili dosyalar yakında sağlanacağı belirtildi. LGPL altında yayınlanan GStreamer’in GObject yazı sistemine dayanılarak C programlama dilinde yazılan ve sözgelimi bir film oynatıcısı için grafik arayüz dışında ihtiyaç duyulan her türlü yeteneği sağlayabilen özgür bir multimedya framework çalışması olduğu belirtildi. GNU/Linux, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows gibi pek çok farklı platformda çalışabilecek şekilde tasarlanan yazılım;  Nokia 770 gibi gömülü sistem içeren aygıtlarda da kullanılmaktadır. GStreamer 1.16.1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için yaımlandığı zaman sürüm notlarını burada bulabileceksiniz.

Continue Reading →

GStreamer 1.16.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

Protect Forms using Honeypot Laravel Spam Protection Technique

Laravel framework has a powerful protection from CSRF, XSS, and SQL injection, but there is no built-in Laravel spam protection. If you need to protect your form from spam bots, you can use something like Akismet or reCaptcha which provide strong spam protection. OK, but your users maybe don’t like it because of the nag images that may appear from time to time or solving those puzzles to submit the form. For me, I find that the honeypot technique much better in many cases, where there is a hidden field in the form and when submitting that field, a validation rule will validate this field if it’s zero length or not and if the field value length is not zero, that means there is a bot trying to submit the form. Well, let’s get our hands dirty.

 

Continue Reading →

Laravel Spam Protection

In routes.php, the routes look like this:

Route::get('register', function()
{
return view('app');
});
Route::post('register','HomeController@store');

And in the views folder, your registration form or any kind of form will be like this:

{!! Form::open() !!}
{!! Form::label('email', 'Email') !!}
{!! Form::text('email', Input::old('email')) !!}
{!! Form::label('password', 'Password') !!}
{!! Form::password('password') !!}
{!! Form::text('honey_pot', '', array('style' =>'display:none')) !!}
{!! Form::submit('Register') !!}
{!! Form::close() !!}

In the controller file, you should write your validation rules like this:

public function store()
{
Validator::extend('honey_pot', function ($attribute, $value, $parameters) {
return $value == '';
});
$rules = array(
'email' => 'required|email',
'password' => 'required',
'honey_pot' => 'honey_pot'
);
$messages = array('honey_pot' => 'Nothing Here');
$validation = Validator::make(Input::all(), $rules, $messages);
if ($validation->fails()) {
return Redirect::to('register')->withErrors($validation)->withInput();
} else {
return "Awesome!!";
}
}

Don’t forget to add the use statements at the top of the controller file:

use Validator;
use Input;

In the above validation, we’ve created a new validator called honey_pot that checks for the field honey_pot and if the field is not empty, the rule will return false.

Now if any spambot tries to fill the form, it will fall in the honeypot field which should be zero length.

Creating a Middleware

You can apply this laravel spam protection technique for all Laravel forms, you can make a middleware to check for POST request if the honey_pot field is zero length or no.

First, create the middleware:

php artisan make:middleware HoneyBot

Then check for the honey_pot field in the middleware like this:

public function handle($request, Closure $next)
{
if($request->isMethod('POST') && count($request->honey_pot) != 0 ){
return redirect('register');
}
return $next($request);
}

And don’t forget to apply your middleware, you can apply it globally to all request by adding the middleware to the middleware array in app/HTTP/kernel.php  file.

\App\Http\Middleware\HoneyBot::class

Now you can remove the validation rules from the form and rely on the middleware Great!!

Another Solution

Some spam bots may be clever enough to detect those hidden fields and never touch it, so what is the solution for this?

Well, you can add another hidden field that carries the time of the form submission and when the user or the bot submits the form, you can check the time difference between the render time and the submissions time, if it’s less than three seconds or so, that means the submission comes from a spam bot.

There are ready to use packages for this purpose, but as you can see, the solution is in one simple line.

Again, I’m not saying that Google reCaptcha is not a good option, it’s actually an awesome option. If you have the chance to use it, don’t hesitate.

I hope you find the post useful. Keep coming back.

Thank you.

 

0

GStreamer 1.16.0 duyuruldu

Sürüm adayı 11 Nisan 2019’da duyurulan gerçek zamanlı medya yayını yapan uygulamalar ve medya oynatıcıları altında çalışan bir uygulama olarak kullanılan GStreamer‘in 1.16.0 kararlı sürümü duyuruldu. GStreamer ekibinin, yeni GStreamer 1.16.0’yı duyurmaktan heyecan duyduğu belirtilirken, sürümün, önceki 1.14 serisinin üstüne yeni özellikler eklediği ifade ediliyor. SCTP, BUNDLE desteği ve çoklu TURN sunucu desteğine dayalı eşler arası iletişim için veri kanalları desteği alan yazılımda, Rust eklentileri modülü resmi olarak GStreamer’ın bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Android, iOS, Mac OS X ve Windows için İkili dosyalar yakında sağlanacağı belirtildi. LGPL altında yayınlanan GStreamer’in GObject yazı sistemine dayanılarak C programlama dilinde yazılan ve sözgelimi bir film oynatıcısı için grafik arayüz dışında ihtiyaç duyulan her türlü yeteneği sağlayabilen özgür bir multimedya framework çalışması olduğu belirtildi. GNU/Linux, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows gibi pek çok farklı platformda çalışabilecek şekilde tasarlanan yazılım;  Nokia 770 gibi gömülü sistem içeren aygıtlarda da kullanılmaktadır. GStreamer 1.16.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GStreamer 1.16.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0