Tag Archives | Geesh

GNU Mes 0.24 duyuruldu

GNU/Linux dağıtımları için GuixSD gibi tam kaynak önyüklemenin oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefleyen GNU Mes’in 0.24 sürümü, Jan Nieuwenhuizen tarafından duyuruldu. GNU Mes 0.24’ü duyurmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Nieuwenhuizen; dört kişi tarafından bir yıldan fazla zamandır kod yazıldığını hatırlattı. Mes’in artık M2-Planet’e taşındığını ve kullanılarak önyüklenebilir olduğunu belirten Nieuwenhuizen; GNU Mes’in bir şema yorumlayıcısı ve önyükleme için C derleyicisi olduğunu ifade etti. Mes’in artık tekrar üretilebileceğine işaret edilirken; GNU Guix, Debian GNU/Linux ve NixOS gibi dağıtımlar arasında mes+mescc ya da guile+mescc adıyla telafuz edilen yazılımda, birçok derleme sorunu giderilmiş bulunuyor. GNU Mes 0.24 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GNU Mes 0.24 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

GNU Mes 0.23 duyuruldu

GNU/Linux dağıtımları için GuixSD gibi tam kaynak önyüklemenin oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefleyen GNU Mes’in 0.23 sürümü, Jan Nieuwenhuizen tarafından duyuruldu. GNU Mes 0.23’ü duyurmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Nieuwenhuizen; dört kişi tarafından bir yıldan fazla zamandır kod yazıldığını hatırlattı. tinycc ve gcc-core-2.95.3 inşa edildiğini belirten Nieuwenhuizen; GNU Mes’in bir şema yorumlayıcısı ve önyükleme için C derleyicisi olduğunu ifade etti. Mes’in artık tekrar üretilebileceğine işaret edilirken; GNU Guix, Debian GNU/Linux ve NixOS gibi dağıtımlar arasında mes+mescc ya da guile+mescc adıyla telafuz edilen yazılımda, birçok derleme sorunu giderilmiş bulunduğu belirtiliyor. Yazılıma katkılarından dolayı Vagrant Cascadian, Jelle van der Waa, Hannes Mehnert ve David Terry teşekkür edildiği ifade ediliyor. GNU Mes 0.23 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GNU Mes 0.23 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

GNU Mes 0.22 duyuruldu

GNU/Linux dağıtımları için GuixSD gibi tam kaynak önyüklemenin oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefleyen GNU Mes’in 0.22 sürümü, Jan Nieuwenhuizen tarafından duyuruldu. GNU Mes 0.22’yi duyurmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Nieuwenhuizen; 8 hafta boyunca 57 satır komut yazılarak elde edildiğini ifade etti. Mes’in artık tekrar üretilebileceğine işaret edilirken; GNU Guix, Debian GNU/Linux ve NixOS gibi dağıtımlar arasında mes+mescc ya da guile+mescc adıyla telafuz edilen yazılımda, birçok derleme sorunu giderilmiş bulunduğu belirtiliyor. Yazılıma katkılarından dolayı Vagrant Cascadian, Jelle van der Waa, Hannes Mehnert ve David Terry teşekkür edildiği ifade ediliyor. GNU Mes 0.22 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GNU Mes 0.22 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

GNU Mes 0.21 duyuruldu

GNU/Linux dağıtımları için GuixSD gibi tam kaynak önyüklemenin oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefleyen GNU Mes’in 0.21 sürümü, Jan Nieuwenhuizen tarafından duyuruldu. GNU Mes 0.21’i duyurmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Nieuwenhuizen; resmi bir GNU paketi olan yazılımın şimdi GuixSD’ye Reduced Binary Seed önyüklemesi getirdiğini hatırlattı. Bu sürümün yalnızca şema önyüklemesini desteklediğini belirten Nieuwenhuizen; Mes’in bundan böyle oluşturulabileceğini söyledi. Ayrıca, Mes C Kütüphanesi şimdi bunları önyüklemeyi destekliyor. Nlnet Foundation’ın sponsor olmasından çok heyecanlı olduklarını söyleyen Nieuwenhuizen; sürümün Mes’i Debian GNU/Linux’a bir paket olarak getirdiğini ifade etti. GNU Mes 0.21 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GNU Mes 0.21 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

GNU Mes 0.20 duyuruldu

GNU/Linux dağıtımları için GuixSD gibi tam kaynak önyüklemenin oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefleyen GNU Mes’in 0.20 sürümü, Jan Nieuwenhuizen tarafından duyuruldu. GNU Mes 0.20’yi duyurmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Nieuwenhuizen; resmi bir GNU paketi olan yazılımın şimdi GuixSD’ye Reduced Binary Seed önyüklemesi getirdiğini hatırlattı. 38 haftadan fazla bir süre içinde gerçekleştirilen sürümün, yaklaşmakta olan Scheme-only bootstrap’e doğru bir adım olduğunu söyleyen Nieuwenhuizen; ARM desteği sağlandığını ifade etti. Nieuwenhuizen; tcc ve Mes C kütüphanesini kullanan yazılımın basit bir REPL ve basit bir destek için yeterli C-derleyici MesCC kullandığını ifade etti. GNU Mes 0.20 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GNU Mes 0.20 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

GNU Mes 0.19 duyuruldu

GNU/Linux dağıtımları için GuixSD gibi tam kaynak önyüklemenin oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefleyen GNU Mes’in 0.19 sürümü, Jan Nieuwenhuizen tarafından duyuruldu. GNU Mes 0.19’u duyurmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Nieuwenhuizen; resmi bir GNU paketi olan yazılımın şimdi GuixSD’ye Reduced Binary Seed önyüklemesi getirdiğini hatırlattı. Mes C Kütüphanesinin artık gcc-3.0’a daha iyi bir destek sunduğu belirtilirken, önemli hata düzeltmeleriyle gelen sürümün i686-linux ve x86_64-linux için Guix’i önyüklemek için yeterli olduğu ifade ediliyor. Nieuwenhuizen; tcc ve Mes C kütüphanesini kullanan yazılımın glibc-2.2.5, binutils-2.20.1 ve gcc-2.95.3 şeklinde gnutools üçlüsünü içerdiğini ifade etti. GNU Mes 0.19 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GNU Mes 0.19 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

GNU Mes 0.18 duyuruldu

GNU/Linux dağıtımları için GuixSD gibi tam kaynak önyüklemenin oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefleyen GNU Mes’in 0.18 sürümü, Jan Nieuwenhuizen tarafından duyuruldu. GNU Mes 0.18’i duyurmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Nieuwenhuizen; resmi bir GNU paketi olan yazılımın şimdi GuixSD’ye Reduced Binary Seed önyüklemesi getirdiğini belirtti. Mes C Kütüphanesinin artık gcc-3.0’a daha iyi bir destek sunduğu belirtilirken, önemli hata düzeltmeleriyle gelen sürümde MesCC’nin şimdi Nyacc 0.86.0 kullandığı ifade ediliyor. Nieuwenhuizen; tcc ve Mes C kütüphanesini kullanan yazılımın glibc-2.16.0, binutils-2.20.1 ve gcc-4.7.4 şeklinde gnutools üçlüsünü içerdiğini ifade etti. GNU Mes 0.18 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

GNU Mes 0.18 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0