Tag Archives | GWL

Guix Workflow Language’nin (GNU GWL) 0.5.0 sürümü duyuruldu

11 Şubat 2018 itibarıyla GNU projesi’nin bir parçası haline gelen Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.5.0 sürümü, Ricardo Wurmus tarafından duyuruldu. Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.5.0 sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Wurmus; sürümün iki kişi tarafından yapılan 46 taahhüdü içerdiğini belirtti. Wurmus; bunun, bir dizi hata düzeltmesi içeren bir bakım sürümü olduğunu belirtti. Guix Workflow Language, çalışma birimlerinin özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini, işlevsel paket yöneticisi GNU Guix’in tekrarlanabilir yazılım dağıtım tesisleri ile birleştirir. GWL’de bilmemiz gereken iki kavram vardır: Süreçler ve iş akışları. GWL iş akışları yürütülebilir koddur. GWL, klasik bir Lisp sözdiziminin yanı sıra Wisp adı verilen Python benzeri bir sözdizimini destekler. Guix Workflow Language (GWL) 0.5.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Guix Workflow Language (GWL) 0.5.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

Guix Workflow Language (GWL)hakkında bilgi edinmek için kılavuzu inceleyebilir ya da doğrudan .pdf belgeye ulaşabilirsiniz.

0

Guix Workflow Language’nin (GNU GWL) 0.4.0 sürümü duyuruldu

11 Şubat 2018 itibarıyla GNU projesi’nin bir parçası haline gelen Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.4.0 sürümü, Ricardo Wurmus tarafından duyuruldu. Guix Workflow Language, çalışma birimlerinin özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini, işlevsel paket yöneticisi GNU Guix’in tekrarlanabilir yazılım dağıtım tesisleri ile birleştirir. GWL’de bilmemiz gereken iki kavram vardır: Süreçler ve iş akışları. GWL iş akışları yürütülebilir koddur. GWL, klasik bir Lisp sözdiziminin yanı sıra Wisp adı verilen Python benzeri bir sözdizimini destekler. Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.4.0 sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Wurmus; sürümün bir kişi tarafından yapılan 60 taahhüdü içerdiğini belirtti. Guix Workflow Language (GWL) 0.4.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Guix Workflow Language (GWL) 0.4.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

Guix Workflow Language (GWL)hakkında bilgi edinmek için kılavuzu inceleyebilir ya da doğrudan .pdf belgeye ulaşabilirsiniz.

0

Guix Workflow Language’nin (GNU GWL) 0.3.0 sürümü duyuruldu

11 Şubat 2018 itibarıyla GNU projesi’nin bir parçası haline gelen Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.3.0 sürümü, Ricardo Wurmus tarafından duyuruldu. Guix Workflow Language, çalışma birimlerinin özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini, işlevsel paket yöneticisi GNU Guix’in tekrarlanabilir yazılım dağıtım tesisleri ile birleştirir. GWL’de bilmemiz gereken iki kavram vardır: Süreçler ve iş akışları. GWL iş akışları yürütülebilir koddur. GWL, klasik bir Lisp sözdiziminin yanı sıra Wisp adı verilen Python benzeri bir sözdizimini destekler. Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.3.0 sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Wurmus; sürümün, iki kişi tarafından yazılan 156 satır koddan oluştuğunu ifade etti. Bu sürümün, bir dizi değişiklik içerdiğini belirten Wurmus; bir başka önemli değişikliğin argüman ayrıştırmak için Guile Config’in kullanılması olduğunu söyledi. Guix Workflow Language (GWL) 0.3.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Guix Workflow Language (GWL) 0.3.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

Guix Workflow Language (GWL)hakkında bilgi edinmek için kılavuzu inceleyebilir ya da doğrudan .pdf belgeye ulaşabilirsiniz.

0

Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.2.1 sürümü duyuruldu

11 Şubat 2018 itibarıyla GNU projesi’nin bir parçası haline gelen Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.2.1 sürümü, Ricardo Wurmus tarafından duyuruldu. Yeni sürümü duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Wurmus; bir kişi tarafından yazılan kodlarla oluşturulan sürümün, içinde fark edilmeyen birkaç can sıkıcı hatayı düzeltmek için çaba gösterilen bir hata düzeltmesi olduğunu ifade etti. Bu paket, Guix paket yöneticisinin bilimsel bir bilgi işlem uzantısı olan Guix İş Akışı Dili’ni (GWL) sağlamaktadır. Çalışma birimlerinin özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini, işlevsel paket yöneticisi GNU Guix’in tekrarlanabilir yazılım dağıtım tesisleri ile birleştirir. GWL’de bilmemiz gereken iki kavram vardır: Süreçler ve iş akışları. GWL iş akışları yürütülebilir koddur. GWL, klasik bir Lisp sözdiziminin yanı sıra Wisp adı verilen Python benzeri bir sözdizimini destekler. Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.2.1 sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Wurmus; sürümün, 3 kişi tarafından yazılan 383 satır koddan oluştuğunu ifade etti. Bu sürümün, bir dizi büyük, uyumsuz değişiklik içerdiğini belirten Wurmus; iş akışlarının artık Wisp sözdiziminde belirtilebilebileceğini söyledi. Guix Workflow Language (GWL) 0.2.1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Guix Workflow Language (GWL) 0.2.1 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Guix Workflow Language (GWL)hakkında bilgi edinmek için kılavuzu inceleyebilir ya da doğrudan .pdf belgeye ulaşabilirsiniz.

0

Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.2.0 sürümü duyuruldu

11 Şubat 2018 itibarıyla GNU projesi’nin bir parçası haline gelen Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.2.0 sürümü, Ricardo Wurmus tarafından duyuruldu. Bu paket, Guix paket yöneticisinin bilimsel bir bilgi işlem uzantısı olan Guix İş Akışı Dili’ni (GWL) sağlamaktadır. Çalışma birimlerinin özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini, işlevsel paket yöneticisi GNU Guix’in tekrarlanabilir yazılım dağıtım tesisleri ile birleştirir. GWL’de bilmemiz gereken iki kavram vardır: Süreçler ve iş akışları. GWL iş akışları yürütülebilir koddur. GWL, klasik bir Lisp sözdiziminin yanı sıra Wisp adı verilen Python benzeri bir sözdizimini destekler. Guix Workflow Language’nin (GWL) 0.2.0 sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Wurmus; sürümün, 3 kişi tarafından yazılan 383 satır koddan oluştuğunu ifade etti. Bu sürümün, bir dizi büyük, uyumsuz değişiklik içerdiğini belirten Wurmus; iş akışlarının artık Wisp sözdiziminde belirtilebilebileceğini söyledi. Guix Workflow Language (GWL) 0.2.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Guix Workflow Language (GWL) 0.2.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Guix Workflow Language (GWL)hakkında bilgi edinmek için kılavuzu inceleyebilir ya da doğrudan .pdf belgeye ulaşabilirsiniz.

0