Tag Archives | John Parent

CMake 3.28.0 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.28.0 sürümü, John Parent tarafından duyuruldu. CMake 3.28.0’ı duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Parent; CMake 3.28.0’ın artık indirilebilir olduğunu duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. C++ 20 adlandırılmış modüllerin artık Ninja Generators tarafından desteklendiği bildirilirken, Apple platformlarında “.xcframework” klasörlerinin artık desteklendiği ifade ediliyor. CMake’den bu yana kullanımdan kaldırılan “exec_program ()” komutu 3.0’ın, “CMP0153” politikası tarafından kaldırıldığı hatırlatılıyor. Bunun yerine “execute_process()” komutunu kullandıkları söyleniyor. CMake 3.28.0 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

CMake 3.28.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

CMake 3.27.8 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.27.8 sürümü, John Parent tarafından duyuruldu. CMake 3.27.8’i duyurmaktan mutluluk duyulduğu söylenirken, indirme sayfasından son sürümün kullanımının önerildiği ifade ediliyor. TARGET_OBJECTS sağlayan modüller için desteğin geri yüklendiği belirtilirken, url 8.4.0’dan Backport SOCKS5 yığın arabellek taşmasının düzeltildiği ifade ediliyor. openmp 5.1 (llvm 17) ve 5.2 için destek eklendiği söyleniyor. CMake 3.27.8 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve ayrıca 3.27 sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

CMake 3.27.8 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

CMake 3.27.7 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.27.7 sürümü, John Parent tarafından duyuruldu. CMake 3.27.7’yi duyurmaktan mutluluk duyulduğu söylenirken, indirme sayfasından son sürümün kullanımının önerildiği ifade ediliyor. Durum adı olarak  RunCMake.CTestTimeout’un netleştirildiği belirtilirken, -std=c++23 için Clang 18’in zorunlu kılındığı ifade ediliyor. Önceden ayarlanmış değişkenlerde CMP0124 davranışının belgelendiği belirtilirken, sürüm 16 için destek eklendiği söyleniyor. CMake 3.27.7 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ve ayrıca 3.27 sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

CMake 3.27.7 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

CMake 3.27.4 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.27.4 sürümü, John Parent tarafından duyuruldu. CMake 3.27.4’ü duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Parent; indirme sayfasından son sürümün kullanımını önerdiklerini ifade etti. Derleyici kimliği vcxproj’daki yinelenen içe aktarmanın kaldırıldığını belirten Parent; iki bileşenli sürüm numarası 1.3’ün çıkarılmasının düzeltildiğini söyledi. LLVMFlang-Fortran için yapı türleri için bayraklar eklenmiş bulunuyor. CMake 3.27.4 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

CMake 3.27.4 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

CMake 3.27.3 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.27.3 sürümü, John Parent tarafından duyuruldu. CMake 3.27.3’ü duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Parent; indirme sayfasından son sürümün kullanımını önerdiklerini ifade etti. Xcode olmadan macOS desteğinin geri yüklendiğini beliirten Parent; kullanılmayan belge oluşturma ayarlarının kaldırıldığını söyledi. Apple metin taslakları için çeşitli düzeltmeler içeren yeni sürümde, Python 3.13 için destek eklenmiş bulunuyor. CMake 3.27.3 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

CMake 3.27.3 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

CMake 3.27.2 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.27.2 sürümü, John Parent tarafından duyuruldu. CMake 3.27.2’yi duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Parent; CMake 3.27.2’nin artık indirilebilir olduğunu duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Düzyazıda satır numaralarının güncellendiğini söyleyen Parent; RunCMake.GeneratorPlatform testindeki gereksiz koşulun kaldırıldığını ifade etti. Windows 8.1 ve önceki sürümleri hedeflerken bile en son Windows SDK’nin seçildiğini belirten Parent; macOS’ta 12.1’den büyük Xcode güncellemesi yapıldığını söyledi. Kod yorumunda önemsiz yazım hatasının düzeltildiğini belirten Parent; başa eklemede performans regresyonunun düzeltildiğini söyledi. CMake 3.27.2 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

CMake 3.27.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

CMake 3.27.1 duyuruldu

Çapraz platform, açık kaynak kodlu, derleyiciden bağımsız bir biçimde yazılım oluşturma sürecini yöneten bir yazılım olan CMake’in 3.27.1 sürümü, John Parent tarafından duyuruldu. CMake 3.27.1’i duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Parent; CMake 3.27.1’in artık indirilebilir olduğunu duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. “cmake”in artık CMake dilinin etkileşimli hata ayıklamasını desteklediği hatırlatılırken, Windows SDK sürümünün, açıkça bir “versiyon =” alanını kullandığı söyleniyor. CMake 3.27.1 hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

CMake 3.27.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0