Tag Archives | liburl

cURL 8.2.0 duyuruldu

cURL ve libcurl adlı iki kısımdan oluşan, özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılım olan cURL‘un 8.2.0 sürümü duyuruldu. –ca-native ve –proxy-ca-native eklendiği belirtilen yeni sürüme, istemci IP’lerini ayarlamak için –haproxy-clientip işaretinin de eklendiği söyleniyor. Yazma/geçiş yöntemlerinin daha sağlam hale getirildiği belirtilirken, açık perl dosyasının modernize edildiği ifade ediliyor. Daha fazla derlemede paralel oluşturmanın etkinleştirildiği belirtilirken, imppacket & wolfssl 5.6.0’ın kurulduğu söyleniyor. RFC numaralarını yazarken RFC’den sonra bir boşluk kullanılması gerektiği belirtilirken, girişte EOF işlemenin düzeltildiği söyleniyor. cURL; RedHat , Debian , FreeBSD gibi pek çok sistemle birlikte ön tanımlı olarak gelmektedir. cURL 8.2.0 hakkında bilgi edinmek için değişiklikler sayfası incelenebilir.

Continue Reading →

 

cURL 8.2.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

cURL 8.1.2 duyuruldu

cURL ve libcurl adlı iki kısımdan oluşan, özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılım olan cURL‘un 8.1.2 sürümü duyuruldu. Çeşitli hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürümde, kimlik doğrulama anlaşmasıyla yüklemelerde EOF işlemenin düzeltildiği söyleniyor. EOF göstergesinin olabildiğince erken gönderildiği belirtilirken, daha fazla şema tahmininin doğrulandığı ve kullanılmayan işlevlerin kaldırıldığı ifade ediliyor. Yazım hatalarının düzeltildiği belirtilirken, daha fazla API çağrısı eklendiği ve gereksiz ana bilgisayar adı denetiminin kaldırıldığı ifade ediliyor. cURL; RedHat , Debian , FreeBSD gibi pek çok sistemle birlikte ön tanımlı olarak gelmektedir. cURL 8.1.2 hakkında bilgi edinmek için değişiklikler sayfası incelenebilir.

Continue Reading →

 

cURL 8.1.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

cURL 8.1.1 duyuruldu

cURL ve libcurl adlı iki kısımdan oluşan, özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılım olan cURL‘un 8.1.1 sürümü duyuruldu. Uyumluluk için “list(PREPEND)” kullanmaktan kaçınılması gerektiği belirtilirken, çapraz derlemenin onarıldığı söyleniyor. Çift http isteği çözümleyici maksimum satır uzunluğunun akış penceresi boyutunun 10 MB’a yükseltildiği belirtilirken, yükleme geliştirmeleriyle gelen yeni sürümde, macOS’ta gcc ile dönüşüm uyarılarının düzeltildiği söyleniyor. ‘http_req’ yapısı ‘httpreq’ olarak yeniden adlandırıldığı belirtilirken, olası null-deref hakkında derleyici uyarısının düzeltildiği ifade ediliyor. EINTR’de select() veya poll()’den bir hata döndürmekten kaçınılması gerektiği belirtilirken, yükleme için günlük dizininin düzeltildiği söyleniyor. cURL; RedHat , Debian , FreeBSD gibi pek çok sistemle birlikte ön tanımlı olarak gelmektedir. cURL 8.1.1 hakkında bilgi edinmek için değişiklikler sayfası incelenebilir.

Continue Reading →

 

cURL 8.1.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

cURL 8.1.0 duyuruldu

cURL ve libcurl adlı iki kısımdan oluşan, özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılım olan cURL‘un 8.1.0 sürümü duyuruldu. AmiSSL ve MorphOS için CA sertifika yollarını düzeltildiği belirtilen yeni sürümde, clang seçici uyarılarının cmake ile senkronize edildiği bildiriliyor. aws-sigv4.d için örnekte bölge tanımlayıcısının düzeltildiği belirtilirken, çoğu tcp durumu için soket recv tamponlama eklendiği ifade ediliyor. PVS tarafından keşfedilen ölü kodun kaldırıldığı belirtilirken, anahtar etiketlerinin kolonundan önceki boşlukların kontrol edildiği söyleniyor. `-Wno-vla`nın artık gerekli olmadığı söylenirken, ngtcp2-quictls.yml iş akışında minimum izinlerin ayarlandığı belirtiliyor. cURL; RedHat , Debian , FreeBSD gibi pek çok sistemle birlikte ön tanımlı olarak gelmektedir. cURL 8.1.0 hakkında bilgi edinmek için değişiklikler sayfası incelenebilir.


Continue Reading →

 

 

cURL 8.1.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

cURL 8.0.1 duyuruldu

cURL ve libcurl adlı iki kısımdan oluşan, özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılım olan cURL‘un 8.0.1 sürümü duyuruldu. FreeBSD 13.2’ye geçildiği belirtilirken, Fortran bağlamasının eklendiği ifade ediliyor. stdint/inttypes algılamasının autotool olmayan araçlarla düzeltildiği belirtilirken, kabul edilen tcp soketleri için uzak addr’nin işlenmesini düzeltildiği ifade ediliyor. Yerel bağlantı için adı çözerken 80 numaralı bağlantı noktasının kullanıldığı ve Windows’ta LDAPS etkinleştirmesinin düzeltildiği söyleniyor. Paralel işlemler sırasında hata işlemenin düzeltildiği belirtilirken, https bağlantılarında unix alan soketi kullanımının da düzeltildiği söyleniyor. cURL; RedHat , Debian , FreeBSD gibi pek çok sistemle birlikte ön tanımlı olarak gelmektedir. cURL 8.0.1 hakkında bilgi edinmek için değişiklikler sayfası incelenebilir.

Continue Reading →

 

 

cURL 8.0.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

cURL 7.88.1 duyuruldu

cURL ve libcurl adlı iki kısımdan oluşan, özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılım olan cURL‘un 7.88.1 sürümü duyuruldu. rustls bağımlılığının 0.9.2 olarak güncellendiği belirtilirken, stdint.h’nin daha kolay eklendiği ifade ediliyor. Ana bilgisayar adlarını çözümlemek için DoH kullanılmasına izin verildiği belirtilirken, proxy testlerinin eklendiği söyleniyor. Hata ayıklama yapılarının arabellek boyutunu ayarlamasına izin verildiği söylenirken, port numarası çıkarma işleminin sscanf() kullanmadan yapılabileceği belirtiliyor. cURL; RedHat , Debian , FreeBSD gibi pek çok sistemle birlikte ön tanımlı olarak gelmektedir. cURL 7.88.1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için değişiklikler sayfası incelenebilir.

Continue Reading →

 

 

 

cURL 7.88.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

cURL 7.88.0 duyuruldu

cURL ve liburl adlı iki kısımdan oluşan, özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılım olan cURL‘un 7.88.0 sürümü duyuruldu. Tanıtıcılar arasında HSTS önbelleğinin paylaşımının eklenen yeni sürümde, yazılıma çekme isteklerini otomatik olarak etiketlemek için bir iş akışı eklendiği ifade ediliyor. snprintf algılamasının düzeltildiği belirtilirken, NULL kontrolünden önce işaretçinin erişiminin de düzeltildiği söyleniyor. Yazım hatalarının düzeltildiği belirtilirken, çok çerçeveli mesajların nasıl gönderileceğinin netleştirildiği ifade ediliyor. cURL; RedHat , Debian , FreeBSD gibi pek çok sistemle birlikte ön tanımlı olarak gelmektedir. cURL 7.88.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için değişiklikler sayfası incelenebilir.

Continue Reading →

 

cURL 7.88.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0