Tag Archives | Mozilla Research

Rust programlama dilinin 1.79.0 sürümü duyuruldu

İlkin Mozilla çalışanı Graydon Hoare tarafından kişisel bir proje olarak geliştirilmeye başlanan; 2009’da Mozilla’nın sponsor olmasıyla günümüzde Mozilla Research tarafından geliştirilmeye devam edilen bir programlama dili olan Rust’un 1.79.0 sürümü duyuruldu. Rust ekibinin, Rust’un yeni sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduğu ifade ediliyor. Rust’un, herkesin güvenilir ve verimli yazılım geliştirmesine olanak tanıyan bir programlama dili olduğu belirtiliyor. Rust’un eski bir sürümünü rustup aracılığıyla yükleyenlerin, 1.79.0’ı edinmek için, rustup update stable komutuna başvurabilecekleri belirtiliyor. const { … } bloklarının artık ifade konumunda kararlı olduğu ve ekstra bildirimler gerektirmeden açıkça bir const bağlamına girilmesine izin verildiği belirtilirken, const öğeleri (const ITEM: … = …), satır içi const’lar kapsam içi jeneriklerden yararlanabileceği ve türlerinin açıkça yazılması yerine çıkarılmasını sağlayacağı ifade ediliyor. Rust’un katmanlı platform desteği hakkında daha fazla bilgi için Rust’un platform destek sayfasına bakılması isteniyor. Rust’un en ilginç özelliği, tam anlamıyla orjinal bir dil olmaması, diğer dillerin iyi özelliklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan melez bir dil olmasıdır. Sözgelimi C++ dilinin hafıza referanslama ve destructor özellikleri, SML’in veri yapıları, Python lexer sistemi gibi özellikler Rust’un bünyesinde bir araya gelmiştir. Rust 1.79.0 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu, sürüm notlarını ya da GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

   

Rust 1.79.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Rust 1.78.0 Linux çekirdeği için duyuruldu

İlkin Mozilla çalışanı Graydon Hoare tarafından kişisel bir proje olarak geliştirilmeye başlanan; 2009’da Mozilla’nın sponsor olmasıyla günümüzde Mozilla Research tarafından geliştirilmeye devam edilen bir programlama dili olan Rust’un 1.78.0 sürümü duyuruldu. Rust ekibinin, Rust’un yeni sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduğu ifade ediliyor. Rust’un, herkesin güvenilir ve verimli yazılım geliştirmesine olanak tanıyan bir programlama dili olduğu belirtiliyor. Bu sürümün, nispeten küçük olduğu, ancak her zaman olduğu gibi, artan iyileştirmelerin bile daha büyük bir bütüne yol açtığı ifade ediliyor. Rustup aracılığıyla yüklenmiş eski bir Rust sürümüne sahip olanların rustup update stable komutuyla kolaylıkla Rust 1.78.0’ı edinebilecekleri söyleniyor. Rust’un katmanlı platform desteği hakkında daha fazla bilgi için Rust’un platform destek sayfasına bakılması isteniyor. Rust’un en ilginç özelliği, tam anlamıyla orjinal bir dil olmaması, diğer dillerin iyi özelliklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan melez bir dil olmasıdır. Sözgelimi C++ dilinin hafıza referanslama ve destructor özellikleri, SML’in veri yapıları, Python lexer sistemi gibi özellikler Rust’un bünyesinde bir araya gelmiştir. Rust 1.78.0 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu, sürüm notlarını ya da GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

    

Rust 1.78.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Rust programlama dilinin 1.77.2 sürümü duyuruldu

İlkin Mozilla çalışanı Graydon Hoare tarafından kişisel bir proje olarak geliştirilmeye başlanan; 2009’da Mozilla’nın sponsor olmasıyla günümüzde Mozilla Research tarafından geliştirilmeye devam edilen bir programlama dili olan Rust’un 1.77.2 sürümü duyuruldu. Rust ekibinin, Rust’un yeni sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduğu ifade ediliyor. Rust’un, herkesin güvenilir ve verimli yazılım geliştirmesine olanak tanıyan bir programlama dili olduğu belirtiliyor. Bu sürümün, nispeten küçük olduğu, ancak her zaman olduğu gibi, artan iyileştirmelerin bile daha büyük bir bütüne yol açtığı ifade ediliyor. Rustup aracılığıyla yüklenmiş eski bir Rust sürümüne sahip olanların rustup update stable komutuyla kolaylıkla Rust 1.77.2’yi edinebilecekleri söyleniyor. Rust’un katmanlı platform desteği hakkında daha fazla bilgi için Rust’un platform destek sayfasına bakılması isteniyor. Rust’un en ilginç özelliği, tam anlamıyla orjinal bir dil olmaması, diğer dillerin iyi özelliklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan melez bir dil olmasıdır. Sözgelimi C++ dilinin hafıza referanslama ve destructor özellikleri, SML’in veri yapıları, Python lexer sistemi gibi özellikler Rust’un bünyesinde bir araya gelmiştir. Rust 1.77.2 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu, sürüm notlarını ya da GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

   

Rust 1.77.2 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Rust programlama dilinin 1.77.0 sürümü duyuruldu

İlkin Mozilla çalışanı Graydon Hoare tarafından kişisel bir proje olarak geliştirilmeye başlanan; 2009’da Mozilla’nın sponsor olmasıyla günümüzde Mozilla Research tarafından geliştirilmeye devam edilen bir programlama dili olan Rust’un 1.77.0 sürümü duyuruldu. Rust ekibinin, Rust’un yeni sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduğu ifade ediliyor. Rust’un, herkesin güvenilir ve verimli yazılım geliştirmesine olanak tanıyan bir programlama dili olduğu belirtiliyor. Bu sürümün, nispeten küçük olduğu, ancak her zaman olduğu gibi, artan iyileştirmelerin bile daha büyük bir bütüne yol açtığı ifade ediliyor. Rust’un artık &’statik CStr tipi bellekte nul baytla sonlandırılmış bir dizeye genişleyen C-string değişmez değerlerini (c”abc”) desteklediği belirtilirken, zaman uyumsuz işlevlerin önce derleyici sınırlaması nedeniyle kendilerini çağıramadıklaarı ama bu sınırlamanın yeni sürümde kaldırıldığı söyleniyor. 1.77.0 sürümünün offset_of’u dengelediği belirtilirken, kullanıcıların artık offset_of!(StructName, field) ile genel bir alanın uzaklığına erişebildikleri ifade ediliyor. Rustup aracılığıyla yüklenmiş eski bir Rust sürümüne sahip olanların rustup update stable komutuyla kolaylıkla Rust 1.77.0’ı edinebilecekleri söyleniyor. Rust’un katmanlı platform desteği hakkında daha fazla bilgi için Rust’un platform destek sayfasına bakılması isteniyor. Rust’un en ilginç özelliği, tam anlamıyla orjinal bir dil olmaması, diğer dillerin iyi özelliklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan melez bir dil olmasıdır. Sözgelimi C++ dilinin hafıza referanslama ve destructor özellikleri, SML’in veri yapıları, Python lexer sistemi gibi özellikler Rust’un bünyesinde bir araya gelmiştir. Rust 1.77.0 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu, sürüm notlarını ya da GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

  

Rust 1.77.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Rust programlama dilinin 1.77.0 pre-release sürümü test edilmek üzere duyuruldu

İlkin Mozilla çalışanı Graydon Hoare tarafından kişisel bir proje olarak geliştirilmeye başlanan; 2009’da Mozilla’nın sponsor olmasıyla günümüzde Mozilla Research tarafından geliştirilmeye devam edilen bir programlama dili olan Rust’un 1.77.0 pre-release sürümü duyuruldu. Rust ekibinin, Rust’un yeni sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduğu ifade ediliyor. Rust 1.77.0 pre-release sürümünün teste hazır olduğu belirtilirken, buna karşın, sürümün 21 Mart’ta yayınlanmasının planlandığı ifade ediliyor. Sürüm ekibinin bu GitHub sayfasıyla geri bildirimleri almaktan memnuniyet duyacağı belirtiliyor. Kapsamlılık kontrolü için tanımlayıcı gövde içindeki opak türlerinin ortaya çıkarıldığı belirtilirken, lint soft_unstable’ın gelecekteki kırılma raporlarına dahil edildiği söyleniyor. Basılı jetonlar arasındaki boşluğun iyileştirildiği belirtilirken, ASCII olmayan kaynak kodu için kapsam enstrümantasyonu/raporlarının düzeltildiği ifade ediliyor. Rust’un katmanlı platform desteği hakkında daha fazla bilgi için Rust’un platform destek sayfasına bakılması isteniyor. Rust’un en ilginç özelliği, tam anlamıyla orjinal bir dil olmaması, diğer dillerin iyi özelliklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan melez bir dil olmasıdır. Sözgelimi C++ dilinin hafıza referanslama ve destructor özellikleri, SML’in veri yapıları, Python lexer sistemi gibi özellikler Rust’un bünyesinde bir araya gelmiştir. Rust 1.77.0 pre-release hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ya da sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

  

Rust 1.77.0 pre-release edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Rust programlama dilinin 1.76.0 sürümü duyuruldu

İlkin Mozilla çalışanı Graydon Hoare tarafından kişisel bir proje olarak geliştirilmeye başlanan; 2009’da Mozilla’nın sponsor olmasıyla günümüzde Mozilla Research tarafından geliştirilmeye devam edilen bir programlama dili olan Rust’un 1.76.0 sürümü duyuruldu. Rust ekibinin, Rust’un yeni sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduğu ifade ediliyor. Bu sürümün, nispeten küçük olduğu, ancak her zaman olduğu gibi, artan iyileştirmelerin bile daha büyük bir bütüne yol açtığı belirtiliyor. ABI uyumluluk güncellemeleriyle gelen yeni sürümde, artık char ve u32’nin ABI uyumluluğu olduğunun garanti edildiğisöyleniyor. Rust’un güvenlik, hız ve eş zamanlılık üzerine odaklanmış bir sistem programlama dili olduğu hatırlatılıyor. Rustup aracılığıyla yüklenmiş eski bir Rust sürümüne sahip olanların rustup update stable komutuyla kolaylıkla Rust 1.76.0’ı edinebilecekleri söyleniyor. Rust’un katmanlı platform desteği hakkında daha fazla bilgi için Rust’un platform destek sayfasına bakılması isteniyor. Rust’un en ilginç özelliği, tam anlamıyla orjinal bir dil olmaması, diğer dillerin iyi özelliklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan melez bir dil olmasıdır. Sözgelimi C++ dilinin hafıza referanslama ve destructor özellikleri, SML’in veri yapıları, Python lexer sistemi gibi özellikler Rust’un bünyesinde bir araya gelmiştir. Unix olmayan cfg(unix) platformlarında çıkış durumunu/bekleme durumunun düzeltildiği ifade ediliyor. Rust 1.76.0 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu ya da GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

Rust 1.76.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Rust programlama dilinin 1.75.0 sürümü duyuruldu

İlkin Mozilla çalışanı Graydon Hoare tarafından kişisel bir proje olarak geliştirilmeye başlanan; 2009’da Mozilla’nın sponsor olmasıyla günümüzde Mozilla Research tarafından geliştirilmeye devam edilen bir programlama dili olan Rust’un 1.75.0 sürümü duyuruldu. Rust ekibinin, Rust’un yeni sürümünü duyurmaktan mutluluk duyduğu ifade ediliyor. Rust’un güvenlik, hız ve eş zamanlılık üzerine odaklanmış bir sistem programlama dili olduğu hatırlatılıyor. Rustup aracılığıyla yüklenmiş eski bir Rust sürümüne sahip olanların rustup update stable komutuyla kolaylıkla Rust 1.75.0’ı edinebilecekleri söyleniyor. Rust’un katmanlı platform desteği hakkında daha fazla bilgi için Rust’un platform destek sayfasına bakılması isteniyor. Rust’un en ilginç özelliği, tam anlamıyla orjinal bir dil olmaması, diğer dillerin iyi özelliklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan melez bir dil olmasıdır. Sözgelimi C++ dilinin hafıza referanslama ve destructor özellikleri, SML’in veri yapıları, Python lexer sistemi gibi özellikler Rust’un bünyesinde bir araya gelmiştir. Unix olmayan cfg(unix) platformlarında çıkış durumunu/bekleme durumunun düzeltildiği ifade ediliyor. Rust 1.75.0 hakkında bilgi edinmek için GitHub sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

      

Rust 1.75.0 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0