Tag Archives | nano

Helix terminal tabanlı metin düzenleyicisinin 0.0.10 sürümü duyuruldu

GNU/Linux kullanıcıları için terminal tabanlı metin düzenleyicileri söz konusu aldığında akla gelen ilk isimler; Vim, Emacs ve Nano olarak sıralanabilir. Kuşkusuz bu, bütün seçenekleri göstermiyor, mesela Neovim gibi pek çok örnek saymak mümkündür. İşte bu seçeneklerden biri olan ve Rust programlama diliyle yazılan; yerleşik dil sunucusu desteği, içeriğe duyarlı tamamlama, tanılama ve kod eylemleri sağlayan Helix terminal tabanlı metin düzenleyicisinin 0.0.10 sürümü duyuruldu. Ekranın üstüne/ortasına/altına atlamak için gt/gm/gb eşlemeleri eklenen yeni sürüme, Haskell sözdizimi ve pencere modu (ctrl-w) eklenmiş bulunuyor. Temaların artık stil değiştiricilerinin desteklendiği belirtilirken, sürüm, ayrıca çeşitli düzeltmelerle geliyor. Arch Linux kullanıcıları için AUR kullanarak uygulamayı kurmak mümkün, ancak diğer dağıtımların kullanıcılarının uygulamayı kurmak için Rust paket yöneticisi olan Cargo’yu kullanması gerekiyor. Helix terminal tabanlı metin düzenleyicisi 0.0.10 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Helix terminal tabanlı metin düzenleyicisi 0.0.10 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

Fedora için varsayılan metin editörü olarak Nano’ya geçiş teklifi bir kez daha tartışılıyor

Geçen yıl benzer bir teklif gönderilmiş, ancak, varsayılan olarak Vi yerine Nano kullanılmasına karar verilmişti. Nano’yu varsayılan olarak kullanma önerisi, “uzmanlık bilgisi gerektirmeyen bir varsayılan düzenleyiciye sahip olmak” fikrinden yola çıkılarak desteklenmişti. Fedora‘ya geçiş yapan ve Vi’in nasıl kullanılacağını bilmeyenler için ve Vi kullanmayı öğrenmek istemeyenler için işlerin zorlaşacağı düşüncesi, o günlerde ön plana çıkmıştı. Bu teklif kapsamında Nano varsayılan olacaktı, ancak ilgilenenlere Fedora kurulumlarında Vi de sağlanacaktı. Bu değişiklik teklifiyle ilgili ayrıntılara Fedora Wiki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Continue Reading →

Ayrıca, teklifin tartışıldığı bu posta listesini inceleyebilirsiniz.

0

Debian 10’a 5.3 Linux çekirdeği nasıl yüklenir?

Bilindiği gibi, Debian 10, 4.19 Linux çekirdeği ile birlikte geliyor. Ancak siz, Linux çekirdeğinin en son kararlı sürümü olan 5.3 sürümünü edinmek isteyebilirsiniz. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek için yapmanız gereken ilk iş Backports deposunu etkinleştirmek olacaktır. Debian Backports deposunu etkinleştirmek için /etc/apt/sources.list dosyası üzerinde işlem yapmak gerekiyor. Düzenleme yapmadan önce /etc/apt/sources.list dosyasının bir yedeğini almak oldukça akıllaca olacaktır. Bunun için sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.yedek komutuyla dosyanın bir yedeğini alalım. Artık /etc/apt/sources.list dosyasını düzenleyebiliriz. Bunun için Nano metin editörünü kullanacağız. Sudo kullanmıyorsanız, terminal üzerinde su komutunu da kullanabilirsiniz.

Continue Reading →

sudo nano -w /etc/apt/sources.list

komutuyla /etc/apt/sources.list dosyasını açabilirsiniz. Sudo kullanmıyorsanız, terminal üzerinde su komutunu, ardından parolanızı girerek root olabilir, sonra;

nano -w /etc/apt/sources.list

komutuyla /etc/apt/sources.list dosyasını açabilirsiniz.Ardından;

# Debian Buster Backports.

Ardından, Debian 10 Buster için yeni backports deposunu ekleyelim:

deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main

Depo satırını ekledikten sonra Nano’yu kaydedip kapatmamız gerekiyor. BUnun için sırasıyla Ctrl + O ve Ctrl + X tuşlarına basıyoruz. Artık depoları güncelleyerek kullanıma hazır hale getirmemiz gerek. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo apt update

Debian Backports sistemde etkinleştirildiğine göre, artık yazılım depolarında 5.3 Linux çekirdeğini bulabilmemiz gerekiyor. Şu komutu girelim:

apt search linux-image

Yukarıdaki komutu çalıştırınca terminalde Debian 10 kararlı sürüm için kullanılabilen Linux çekirdeğinin çeşitli sürümlerini görebilirsiniz.

Alternatif olarak, apt araması çalıştırılabilir ya da grep komutuyla “buster-backports” a filtre uygulanabilir.

apt search linux-image | grep buster-backports

Arama sonuçlarının içinde, 5.3 Linux çekirdeğinin iki varyasyonunu görebileceksiniz.

linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64

linux-image-5.3.0-0.bpo.2-cloud-amd64

Debian 10 kararlı sürümünü bir masaüstü veya dizüstü bilgisayarda çalıştırıyorsanız, linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64 paketini yüklemeniz uygun olacaktır; çünkü bu sürüm, sistemin çalışması için gereken çeşitli masaüstü Linux sürücülerinin tümünü içerir. Ancak, bir sunucuda Debian kullanıyorsanız, linux-image-5.3.0-0.bpo.2-cloud’u kurmanız daha uygun olabilir. Artık Debian 10’a 5.3 Linux çekirdeğini kendi yazılım depolarından yükleyebiliriz. Bunun için apt komutunu kullanacağız:

sudo apt install linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64

Ayrıca linux-headers yüklediğinizden de emin olmalısınız:

sudo apt install linux-headers-5.3.0-0.bpo.2-amd64

Debian sunucu üzerinde Linux Kernel 5.3’ü çalıştırmanız mı gerekiyor? İlk olarak, 5.3 bulut çekirdeğine mi yoksa 5.3 masaüstü çekirdeğine mi ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekir. Bunun için:

sudo apt install linux-resim-5.3.0-0.bpo.2-bulut-amd64

ya da

sudo apt install linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64

komutlarından birini verebilirsiniz. Yüklediğiniz sürüme göre linux-headers yüklediğinizden de emin olmalısınız. Bunun için:

sudo apt install linux-headers-5.3.0-0.bpo.2-cloud-amd64

ya da

sudo apt install linux-headers-5.3.0-0.bpo.2-amd64

komutlarını verebilirsiniz. Yükleme işlemini tamamladıktan sonra Debian 10 sistemi yeniden başlatın. ve terminalde:

uname -a

komutunu çalıştırın. Yeni çekirdeğinizi görebilirsiniz:

0

Debian 10 Buster’a takas (swap) alanı nasıl eklenir

Bilindiği gibi, takas (swap) alanı, fiziksel bellek miktarı dolduğunda kullanılan alandır. Bir GNU/Linux sistemde, RAM yetersiz olduğunda, aktif olmayan sayfalar RAM’den takas (swap) alana taşınır. Takas (swap) alanı, özel olarak ayrılmış bir alan ya da bir takas dosyası olabilir. Özellikle, bir Debian sanal makinesini çalıştırırken takas bölümü mevcut değildir, bunu, kullanıcının oluşturması gerekir. Kurulum sırasında takas (swap) alan oluşturmadıysanız ve artık oluşturmaya karar verdiyseniz, bu yazı, size rehberlik edecektir.

Continue Reading →

Sistem kurulumunda takasın etkin olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo swapon --show

Çıktı boş dönerse, bu, sistemin takas alanının olmadığı anlamına gelir. Aşağıdakine benzer bir çıktı alırsanız, sisteminizde takas etkinleştirilmiştir ve takas olarak ayrılan yer de bellidir.

NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/sda2 partition 4G 0B -1

Şimdi, Debian 10 Buster’a nasıl takas (swap) alanı ekleyeceğimiz konusuna gelelim. Öncelikle bir takas dosyası oluşturalım. Biz bu çalışmamızda 1 GB’lık bir takas alanı oluşturup etkinleştireceğiz. Siz bu boyutu, dilediğiniz boyuta dönüştürebilirsiniz. Bunun için:

sudo fallocate -l 1G /swapfile

Fallocate yüklü değilse veya fallocate’in başarısız olduğunu söyleyen bir hata mesajı alırsanız, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576

Yalnızca root haklarına sahip kullanıcı takas dosyasını okuyabilir ve yazabilir. Bu nedenle, izinleri doğru ayarlamak için aşağıdaki komutu verin:

sudo chmod 600 /swapfile

Dosyada takas alanını ayarlamak için mkswap aracını kullanmak uygun olacaktır:

sudo mkswap /swapfile

Şimdi takas dosyasını etkinleştirelim:

sudo swapon /swapfile

Değişikliğin kalıcı olmasını sağlamak için etc/fstab dosyasına kaydetmemiz gerrekiyor:

sudo nano /etc/fstab

etc/fstab dosyasına aşağıdaki satırı yapıştırıyoruz:

/swapfile swap swap defaults 0 0

Takas işleminin etkin olup olmadığını kontrol etmek için swapon veya free komutunu kullanabilirsiniz:

sudo swapon --show

Çıktı, aşağıdakine benzer bir şey olmalıdır:

NAME TYPE SIZE USED PRIO
/swapfile file 1024M 507.4M -1

Kullanımı görmek için:

sudo free -h

  • Değişim değerini ayarlamak

Değişim değeri, bir Linux çekirdeği özelliğidir. Değişkenlik, 0 ile 100 arasında bir değere sahip olabilir. Düşük bir değer, çekirdeğin mümkün olduğu her yerde değişmekten kaçınmaya çalışmasına neden olurken, daha yüksek bir değer, çekirdeğin yer değiştirme alanını daha agresif bir şekilde kullanmasını sağlar. Varsayılan swappiness değeri 60’tır. Cat komutunu kullanarak mevcut swappiness değerini kontrol edebilirsiniz:

cat /proc/sys/vm/swappiness

İhtimal çıktı aşağıdaki gibi gelecektir:

60

60 takas değeri masaüstü bir bilgisayar için uygun olsa da, sunucular için daha düşük bir değer ayarlamak gerekir. Örneğin, takas değerini mesela 10 olarak ayarlamak için şunu yazın:

sudo sysctl vm.swappiness=10

Bu parametrenin yeniden başlatmalar arasında kalıcı olması için, /etc/sysctl.conf dosyasına şu satırı ekleyin:

vm.swappiness=10

Optimum değişim değeri, sistem iş yükünüze ve belleğin nasıl kullanıldığına bağlıdır. En iyi değeri bulmak için bu parametreyi küçük artışlarla ayarlamanız gerekebilir. Takas (swap) alanınızı güle güle kullanın.

* * * * * *

Takas dosyasını herhangi bir nedenle devre dışı bırakmak ve kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Takas alanını çalıştırarak devre dışı bırakabilirsiniz:

sudo swapoff -v /swapfile

/etc/fstab dosyasını metin editörüyle açarak, daha önce eklemiş olduğunuz aşağıdaki satırı silin:

/swapfile swap swap defaults 0 0

Son olarak, oluşturduğunuz gerçek takas dosyasını silin:

sudo rm /swapfile

Kolay gelsin.

0

31+ Examples for sed Linux Command in Text Manipulation

In the previous post, we talked about bash functions and how to use them from the command line directly and we saw some other cool stuff. Today we will talk about a very useful tool for string manipulation called sed or sed Linux command. Sed is used to work with text files like log files, configuration files, and other text files. In this post, we are going to focus on sed Linux command which is used for text manipulation, which is a very important step in our bash scripting journey. Linux system provides some tools for text processing, one of those tools is sed. We will discuss the 31+ examples with pictures to show the output of every example.

Continue Reading →

The sed command is an interactive text editor like nano. Sed Linux command edits data based on the rules you provide, you can use it like this:

$ sed options file

You are not limited to use sed to manipulate files, you apply it to the STDIN directly like this:

$ echo "Welcome to LikeGeeks page" | sed 's/page/website/'

sed Linux command

The s command replaces the first text with the second text pattern. In this case, the string “website” was replaced with the word “page”, so the result will be as shown.

The above example was a very basic example to demonstrate the tool. We can use sed Linux command to manipulate files as well.

This is our file:

sed manipulate file

$ sed 's/test/another test' ./myfile

The results are printed to the screen instantaneously, you don’t have to wait for processing the file to the end.

If your file is huge enough, you will see the result before the processing is finished.

Sed Linux command doesn’t update your data. It only sends the changed text to STDOUT. The file still untouched. If you need to overwrite the existing content, you can check our previous post which was talking about redirections.

Using Multiple sed Linux Commands in The Command Line

To run multiple sed commands, you can use the -e option like this:

$ sed -e 's/This/That/; s/test/another test/' ./myfile

sed multiple commands

Sed command must be separated by a semi colon without any spaces.

Also, you can use a single quotation to separate commands like this:

$ sed -e '

> s/This/That/

> s/test/another test/' myfile

sed separate commands

The same result, no big deal.

Reading Commands From a File

You can save your sed commands in a file and use them by specifying the file using -f option.

$ cat mycommands

s/This/That/

s/test/another test/

$ sed -f mycommands myfile

sed read commands from file

Substituting Flags

Look at the following example carefully:

$ cat myfile

$ sed 's/test/another test/' myfile

sed substitute flag

The above result shows the first occurrence in each line is only replaced. To substitute all occurrences of a pattern, use one of the following substitution flags.

The flags are written like this:

s/pattern/replacement/flags

There are four types of substitutions:

g, replace all occurrences.
A number, the occurrence number for the new text that you want to substitute.
p, print the original content.
w file: means write the results to a file.

You can limit your replacement by specifying the occurrence number that should be replaced like this:

$ sed 's/test/another test/2' myfile

sed number flag

As you can see, only the second occurrence on each line was replaced.

The g flag means global, which means a global replacement for all occurrences:

$ sed 's/test/another test/2' myfile

sed global flag

The p flag prints each line contains a pattern match, you can use the -n option to print the modified lines only.

$ cat myfile

$ sed -n 's/test/another test/p' myfile

sed supress lines

The w flag saves the output to a specified file:

$ sed 's/test/another test/w output' myfile

sed send output to file

The output is printed on the screen, but the matching lines are saved to the output file.

Replace Characters

Suppose that you want to search for bash shell and replace it with csh shell in the /etc/passwd file using sed, well, you can do it easily:

$ sed 's/\/bin\/bash/\/bin\/csh/' /etc/passwd

Oh!! that looks terrible.

Luckily, there is another way to achieve that. You can use the exclamation mark (!) as string delimiter like this:

$ sed 's!/bin/bash!/bin/csh!' /etc/passwd

Now it’s easier to read.

Limiting sed

Sed command processes your entire file. However, you can limit the sed command to process specific lines, there are two ways:

  • A range of lines.
  • A pattern that matches a specific line.

You can type one number to limit it to a specific line:

$ sed '2s/test/another test/' myfile

sed restricted

Only line two is modified.

What about using a range of lines:

$ sed '2,3s/test/another test/' myfile

sed replace range of lines

Also, we can start from a line to the end of the file:

$ sed '2,$s/test/another test/' myfile

sed replace to the end

Or you can use a pattern like this:

$ sed '/likegeeks/s/bash/csh/' /etc/passwd

sed pattern match

Awesome!!

You can use regular expressions to write this pattern to be more generic and useful.

Delete Lines

To delete lines, the delete (d) flag is your friend.

The delete flag deletes the text from the stream, not the original file.

$ sed '2d' myfile

sed delete line

Here we delete the second line only from myfile.

What about deleting a range of lines?

$ sed '2,3d' myfile

sed delete multiple line

Here we delete a range of lines, the second and the third.

Another type of ranges:

$ sed '3,$d' myfile

sed delete to the end

Here we delete from the third line to the end of the file.

All these examples never modify your original file.

$ sed '/test 1/d' myfile

sed deletepattern match

Here we use a pattern to delete the line if matched on the first line.

If you need to delete a range of lines, you can use two text patterns like this:

$ sed '/second/,/fourth/d' myfile

sed delete range of lines

The first to the third line deleted.

Insert and Append Text

You can insert or append text lines using the following flags:

  • The (i) flag.
  • The  (a) flag.

$ echo "Another test" | sed 'i\First test '

sed insert text

Here the text is added before the specified line.

$ echo "Another test" | sed 'a\First test '

sed append

Here the text is added after the specified line.

Well, what about adding text in the middle?

Easy, look at the following example:

$ sed '2i\This is the inserted line.' myfile

sed insert line

And the appending works the same way, but look at the position of the appended text:

$ sed '2a\This is the appended line.' myfile

sed append line

The same flags are used but with a location of insertion or appending.

Modifying Lines

To modify a specific line, you can use the (c) flag like this:

$ sed '3c\This is a modified line.' myfile

sed modify line

You can use a regular expression pattern and all lines match that pattern will be modified.

$ sed '/This is/c Line updated.' myfile

sed pattern match

Transform Characters

The transform flag (y) works on characters like this:

$ sed 'y/123/567/' myfile

sed transform character

The transformation is applied to all data and cannot be limited to a specific occurrence.

Print Line Numbers

You can print line number using the (=) sign like this:

$ sed '=' myfile

sed line numbers

However, by using -n combined with the equal sign, the sed command displays the line number that contains matching.

$ sed -n '/test/=' myfile

sed hide lines

Read Data From a File

You can use the (r) flag to read data from a file.

You can define a line number or a text pattern for the text that you want to read.

$ cat newfile

$ sed '3r newfile' myfile

sed read data from file

The content is just inserted after the third line as expected.

And this is using a text pattern:

$ sed '/test/r newfile' myfile

sed read match pattern

Cool right?

Useful Examples

We have a file that contains a text with a placeholder and we have another file that contains the data that will be filled in that placeholder.

We will use the (r) and (d) flags to do the job.

The word DATA in that file is a placeholder for a real content which is stored in another file called data.

We will replace it with the actual content:

$ Sed '/DATA>/ {

r newfile

d}' myfile

sed repalce placeholder

Awesome!! as you can see, the placeholder location is filled with the data from the other file.

This is just a very small intro about sed command. Actually, sed Linux command is another world by itself.

The only limitation is your imagination.

I hope you enjoy what’ve introduced today about the string manipulation using sed Linux command.

Thank you.

likegeeks.com

0