Tag Archives | Özgür SSL

LibreSSL 3.3.1 duyuruldu

2014 yılında, OpenSSL’den çatallanarak kod temelli modernizasyon, güvenlik ve en iyi uygulama geliştirme süreçlerini takip etmek amacıyla sürdürülen OpenBSD kaynak ağacına dayalı LibreSSL‘in yeni sürümü 3.3.1 duyuruldu. LibreSSL projesinin, modernliği yansıtmak için kod tabanını iyileştirmeye devam ettiği ifade ediliyor. Bir sertifika iptal listesinde veya bir zaman damgası yanıt belirtecinde hatalı biçimlendirilmiş ASN.1’in bir NULL işaretçi başvurusuna neden olabileceği, yeni sürümde bu sorunun giderildiği söyleniyor. Sürümün geliştirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür edildiği ifade ediliyor. LibreSSL 3.3.1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

LibreSSL 3.3.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

LibreSSL 3.2.2 duyuruldu

2014 yılında, OpenSSL’den çatallanarak kod temelli modernizasyon, güvenlik ve en iyi uygulama geliştirme süreçlerini takip etmek amacıyla sürdürülen OpenBSD kaynak ağacına dayalı LibreSSL‘in yeni sürümü 3.2.2 duyuruldu. Bunun 3.2 serisinin ilk kararlı sürümü olduğu belirtilirken, LibreSSL projesinin, modernliği yansıtmak için kod tabanını iyileştirmeye devam ettiği ifade ediliyor. Yeni TLSv1.3 ile ilk kararlı sürüm olan sürüm, OpenSSL 1.1 TLSv1.3 API’yi henüz içermiyor ama yaklaşan bir sürümde sağlanacağı söyleniyor. LibreSSL 3.2.2 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

LibreSSL 3.2.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

LibreSSL 3.1.4 duyuruldu

2014 yılında, OpenSSL’den çatallanarak kod temelli modernizasyon, güvenlik ve en iyi uygulama geliştirme süreçlerini takip etmek amacıyla sürdürülen OpenBSD kaynak ağacına dayalı LibreSSL‘in yeni sürümü 3.1.4 duyuruldu. Bunun 3.1 serisinden gelen dördüncü kararlı sürüm olduğu belirtilirken, LibreSSL projesi, modernliği yansıtmak için kod tabanını iyileştirmeye devam ettiği ifade ediliyor. EC sertifikalarına izin vermek için istemci sertifika seçiminin iyileştirildiği belirtilirken, SSL_shutdown davranışının eski yığınla eşleşecek şekilde düzeltildiği ifade ediliyor. Tls13_record_layer_set_traffic_key’deki bir bellek sızıntısını düzeltilirken, varsayılan olarak desteklenen eğriler listesine P-521 eğrisinin eklendiği söyleniyor. LibreSSL projesi, kod tabanının modernliği yansıtacak şekilde geliştirilmesine devam edildiği belirtilirken, kullanıcılardan gelen geri bildirim ve geliştirmelerin memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor. LibreSSL 3.1.4 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

LibreSSL 3.1.4 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

LibreSSL 3.1.3 duyuruldu

2014 yılında, OpenSSL’den çatallanarak kod temelli modernizasyon, güvenlik ve en iyi uygulama geliştirme süreçlerini takip etmek amacıyla sürdürülen OpenBSD kaynak ağacına dayalı LibreSSL‘in yeni sürümü 3.1.3 duyuruldu. Bunun 3.1 serisinden gelen üçünü kararlı sürüm olduğu belirtilirken, OpenBSD 6.7 ile 3.0’daki çeşitli değişiklikleri içerdiği ifade ediliyor. Akran doğrulaması devre dışı bırakılmış bir TLS istemcisi, boş bir sertifika listesi gönderen bir sunucuyla bağlantı kurma problemlerinin giderildiği belirtilen yeni sürüm, güvenli programlama uygulamaları içeriyor. LibreSSL projesi, kod tabanının modernliği yansıtacak şekilde geliştirilmesine devam edildiği belirtilirken, kullanıcılardan gelen geri bildirim ve geliştirmelerin memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor. LibreSSL 3.1.3 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

LibreSSL 3.1.3 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

LibreSSL 3.1.2 duyuruldu

2014 yılında, OpenSSL’den çatallanarak kod temelli modernizasyon, güvenlik ve en iyi uygulama geliştirme süreçlerini takip etmek amacıyla sürdürülen OpenBSD kaynak ağacına dayalı LibreSSL‘in yeni sürümü 3.1.2 duyuruldu. Bunun 3.1 serisinden gelen ikinci kararlı sürüm olduğu belirtilirken, OpenBSD 6.7 ile 3.0’daki çeşitli değişiklikleri içerdiği ifade ediliyor. Akran doğrulaması devre dışı bırakılmış bir TLS istemcisi, boş bir sertifika listesi gönderen bir sunucuyla bağlantı kurma problemlerinin giderildiği belirtilen yeni sürüm, güvenli programlama uygulamaları içeriyor. LibreSSL projesi, kod tabanının modernliği yansıtacak şekilde geliştirilmesine devam edildiği belirtilirken, kullanıcılardan gelen geri bildirim ve geliştirmelerin memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor. LibreSSL 3.1.2 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

LibreSSL 3.1.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

LibreSSL 3.1.1 duyuruldu

2014 yılında, OpenSSL’den çatallanarak kod temelli modernizasyon, güvenlik ve en iyi uygulama geliştirme süreçlerini takip etmek amacıyla sürdürülen OpenBSD kaynak ağacına dayalı LibreSSL‘in yeni sürümü 3.1.1 duyuruldu. Bunun 3.1 serisinden gelen ilk kararlı sürüm olduğu belirtilirken, OpenBSD 6.7 ile 3.0’daki çeşitli değişiklikleri içerdiği ifade ediliyor. İlk TLS 1.3 uygulamasının tamamlandığı belirtilirken, TLSv1.3 şifresini otomatik olarak içerecek şekilde iyileştirilmiş şifre paketi kullanımı sağlandığı söyleniyor. Özgür SSL anlamına gelen LibreSSL; düzeltilmesi olanaksız görülen OpenSSL’in yerine geliştirilen, alternatif bir yazılım. İnternetin temel teknolojilerini iyileştirmek için oluşturulan fona, bu çekirdek alt yapıyı sağlamlaştırmak için Google, Microsoft ve Facebook gibi devler de aralarındaki anlaşma gereği 3.6 milyon dolarlık bir bağış sağladılar. Fon, yalnızca temel çekirdeği sağlamlaştırmak ve OpenSSL alternatifi LibreSSL’in geliştirilmesini sağlamak üzere Linux Vakfına teslim edilmiş bulunuyor. LibreSSL 3.1.1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

LibreSSL 3.1.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

LibreSSL 2.9.2 duyuruldu

2014 yılında, OpenSSL’den çatallanarak kod temelli modernizasyon, güvenlik ve en iyi uygulama geliştirme süreçlerini takip etmek amacıyla sürdürülen OpenBSD kaynak ağacına dayalı LibreSSL‘in yeni sürümü 2.9.2 duyuruldu. Bunun 2.9 serisinden ikinci kararlı güncelleme olduğu belirtilirken, MacOS’un eski sürümleriyle taşınabilir bir yapı oluşturma sorununun giderildiği ve Android ile Solaris 10’un hedeflendiği ifade ediliyor. LibreSSL projesi modernleştirmek için kod tabanının geliştirilmesine devam edildiği bildirilirken, geri bildirim yoluyla geliştirilme sürecine katkıda bulunanlara teşekkür edildiği söyleniyor. Özgür SSL anlamına gelen LibreSSL; düzeltilmesi olanaksız görülen OpenSSL’in yerine geliştirilen, alternatif bir yazılım. İnternetin temel teknolojilerini iyileştirmek için oluşturulan fona, bu çekirdek alt yapıyı sağlamlaştırmak için Google, Microsoft ve Facebook gibi devler de aralarındaki anlaşma gereği 3.6 milyon dolarlık bir bağış sağladılar. Fon, yalnızca temel çekirdeği sağlamlaştırmak ve OpenSSL alternatifi LibreSSL’in geliştirilmesini sağlamak üzere Linux Vakfına teslim edilmiş bulunuyor. LibreSSL 2.9.2 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm notlarını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

LibreSSL 2.9.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0