Tag Archives | python

Doxygen 1.8.19 duyuruldu

C++, C, Java, Objective-C, Python, IDL, PHP, C#, Fortran, VHDL, Tcl ve bir dereceye kadar D dilleri için online/offline dokümantasyon hazırlamayı sağlayan bir dokümantasyon sistemi olan Doxygen‘in 1.8.19 sürümü duyuruldu. Deneysel çok iş parçacıklı girdi işleme desteği eklenen yeni sürüm, yüksek çözünürlüklü ekranlar için ölçeklenebilir arama çubuğu ile geliyor. Sqlite3 çıktısını daha iyi kontrol etmek için yapılandırma seçenekleri eklenen sürümde, Cmake’in ctest kullanarak testleri paralel olarak çalıştırması etkinleştirilmiş bulunuyor. Projelere ait dokümantasyon hazırlarken zaman bakımından büyük bir kazanç sağlayan yazılım, Mac OS X ve Linux altında geliştirilmiş, ancak oldukça taşınabilir bir platform olarak ayarlanmıştır. Doxygen ayrıca hepsi otomatik olarak üretilen bağımlılık grafiklerini, kalıtım şemalarını ve işbirliği şemalarını kullanarak çeşitli elemanlar arasındaki ilişkileri görselleştirebilir. Doxygen’i normal belgeler oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Doxygen 1.8.19 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için değişiklikler sayfasını inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Doxygen 1.8.19 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

Depth First Search algorithm in Python (Multiple Examples)

Depth First Search is a popular graph traversal algorithm. In this tutorial, We will understand how it works, along with examples; and how we can implement it in Python. Graphs and Trees are one of the most important data structures we use for various applications in Computer Science. They represent data in the form of nodes, which are connected to other nodes through ‘edges’. Like other data structures, traversing all the elements or searching for an element in a graph or a tree is one of the fundamental operations that is required to define such data structures. Depth First Search is one such graph traversal algorithm. Depth First Search begins by looking at the root node (an arbitrary node) of a graph. If we are performing a traversal of the entire graph, it visits the first child of a root node, then, in turn, looks at the first child of this node and continues along this branch until it reaches a leaf node. Next, it backtracks and explores the other children of the parent node in a similar manner. This continues until we visit all the nodes of the tree, and there is no parent node left to explore.

Continue Reading →

Introduction

Graphs and Trees are one of the most important data structures we use for various applications in Computer Science.
They represent data in the form of nodes, which are connected to other nodes through ‘edges’.

Like other data structures, traversing all the elements or searching for an element in a graph or a tree is one of the fundamental operations that is required to define such data structures. Depth First Search is one such graph traversal algorithm.

The Depth First Search Algorithm

Depth First Search begins by looking at the root node (an arbitrary node) of a graph. If we are performing a traversal of the entire graph, it visits the first child of a root node, then, in turn, looks at the first child of this node and continues along this branch until it reaches a leaf node.

Next, it backtracks and explores the other children of the parent node in a similar manner. This continues until we visit all the nodes of the tree, and there is no parent node left to explore.

source: Wikipedia

However, if we are performing a search of a particular element, then at each step, a comparison operation will occur with the node we are currently at.
If the element is not present in a particular node, then the same process exploring each branch and backtracking takes place.

This continues until either all the nodes of the graph have been visited, or we have found the element we were looking for.

Representing a graph

Before we try to implement the DFS algorithm in Python, it is necessary to first understand how to represent a graph in Python.

There are various versions of a graph. A graph may have directed edges (defining the source and destination) between two nodes, or undirected edges. The edges between nodes may or may not have weights. Depending on the application, we may use any of the various versions of a graph.

For the purpose of traversal through the entire graph, we will use graphs with directed edges (since we need to model parent-child relation between nodes), and the edges will have no weights since all we care about is the complete traversal of the graph.

Now there are various ways to represent a graph in Python; two of the most common ways are the following:

 1. Adjacency Matrix
 2. Adjacency List

Adjacency Matrix

Adjacency Matrix is a square matrix of shape N x N (where N is the number of nodes in the graph).
Each row represents a node, and each of the columns represents a potential child of that node.
Each (row, column) pair represents a potential edge.

Whether or not the edge exists depends on the value of the corresponding position in the matrix.
A non-zero value at the position (i,j) indicates the existence of an edge between nodes i and j, while the value zero means there exists no edge between i and j.

The values in the adjacency matrix may either be a binary number or a real number.
We can use binary values in a non-weighted graph (1 means edge exists, and a 0 means it doesn’t).
For real values, we can use them for a weighted graph and represent the weight associated with the edge between the row and column representing the position.

E.g., a value 10 between at position (2,3) indicates there exists an edge bearing weight 10 between nodes 2 and 3.

In Python, we can represent the adjacency matrices using a 2-dimensional NumPy array.

Adjacency List

Adjacency List is a collection of several lists. Each list represents a node in the graph, and stores all the neighbors/children of this node.

In Python, an adjacency list can be represented using a dictionary where the keys are the nodes of the graph, and their values are a list storing the neighbors of these nodes.

We will use this representation for our implementation of the DFS algorithm.

Let’s take an example graph and represent it using a dictionary in Python.

The given graph has the following four edges:

 1. A -> B
 2. A -> C
 3. B -> C
 4. C -> D

Let’s now create a dictionary in Python to represent this graph.
graph = {"A": ["B", "C"],
"B": ["C"],
"C": ["D"]}

Now that we know how to represent a graph in Python, we can move on to the implementation of the DFS algorithm.

Implementing Depth First Search(a non-recursive approach)

We will consider the graph example shown in the animation in the first section.

Let’s define this graph as an adjacency list using the Python dictionary.

graph = {"A":["D","C","B"],
"B":["E"],
"C":["G","F"],
"D":["H"],
"E":["I"],
"F":["J"]}

One of the expected orders of traversal for this graph using DFS would be:

Let’s implement a method that accepts a graph and traverses through it using DFS. We can achieve this using both recursion technique as well as non-recursive, iterative approach.
In this section, we’ll look at the iterative method.

We will use a stack and a list to keep track of the visited nodes.
We’ll begin at the root node, append it to the path and mark it as visited. Then we will add all of its neighbors to the stack.
At each step, we will pop out an element from the stack and check if it has been visited.
If it has not been visited, we’ll add it to the path and add all of its neighbors to the stack.

def dfs_non_recursive(graph, source):

if source is None or source not in graph:

return "Invalid input"

path = []

stack = [source]

while(len(stack) != 0):

s = stack.pop()

if s not in path:

path.append(s)

if s not in graph:

#leaf node
continue

for neighbor in graph[s]:

stack.append(neighbor)

return " ".join(path)

Our user-defined method takes the dictionary representing the graph and a source node as input.
Note that the source node has to be one of the nodes in the dictionary, else the method will return an “Invalid input” error.

Let’s call this method on our defined graph, and verify that the order of traversal matches with that demonstrated in the figure above.

DFS_path = dfs_non_recursive(graph, "A")

print(DFS_path)

Output :

Thus the order of traversal of the graph is in the ‘Depth First’ manner.

DFS using a recursive method

We can implement the Depth First Search algorithm using a popular problem-solving approach called recursion.

Recursion is a technique in which the same problem is divided into smaller instances, and the same method is recursively called within its body.

We will define a base case inside our method, which is – ‘If the leaf node has been visited, we need to backtrack’.

Let’s implement the method:

def recursive_dfs(graph, source,path = []):

if source not in path:

path.append(source)

if source not in graph:
# leaf node, backtrack
return path

for neighbour in graph[source]:

path = recursive_dfs(graph, neighbour, path)

return path

Now we can create our graph (same as in the previous section), and call the recursive method.

graph = {"A":["B","C", "D"],
"B":["E"],
"C":["F","G"],
"D":["H"],
"E":["I"],
"F":["J"]}

path = recursive_dfs(graph, "A")

print(" ".join(path))

Output:

The order of traversal is again in the Depth-First manner.

Depth First Search on a Binary Tree

What is a Binary Tree?

A binary tree is a special kind of graph in which each node can have only two children or no child.
Another important property of a binary tree is that the value of the left child of the node will be less than or equal to the current node’s value.
Similarly, the value in the right child is greater than the current node’s value.

Thus every value in the left branch of the root node is smaller than the value at the root, and those in the right branch will have a value greater than that at the root.

Let’s understand how we can represent a binary tree using Python classes.

Representing Binary Trees using Python classes

We can create a class to represent each node in a tree, along with its left and right children.
Using the root node object, we can parse the whole tree.

We will also define a method to insert new values into a binary tree.

class Node:

def __init__(self, value):

self.value = value

self.left = None

self.right = None

def insert(self, value):

if value:

if value < self.value:

if self.left is None:

self.left = Node(value)

else:

self.left.insert(value)

elif value > self.value:

if self.right is None:

self.right = Node(value)

else:

self.right.insert(value)

else:

self.value = value

Let’s now create a root node object and insert values in it to construct a binary tree like the one shown in the figure in the previous section.

root = Node(7)

root.insert(2)

root.insert(25)

root.insert(9)

root.insert(80)

root.insert(0)

root.insert(5)

root.insert(15)

root.insert(8)

This will construct the binary tree shown in the figure above.
It will also ensure that the properties of binary trees i.e, ‘2 children per node’ and ‘left < root < right’ are satisfied no matter in what order we insert the values.

Implementing DFS for a binary tree

Let’s now define a recursive function that takes as input the root node and displays all the values in the tree in the ‘Depth First Search’ order.

def dfs_binary_tree(root):

if root is None:

return

else:

print(root.value,end=" ")

dfs_binary_tree(root.left)

dfs_binary_tree(root.right)

We can now call this method and pass the root node object we just created.

dfs_binary_tree(root)

Output:

This order is also called as the ‘preorder traversal’ of a binary tree.

Depth First Search using networkx

So far, we have been writing our logic for representing graphs and traversing them.
But, like all other important applications, Python offers a library to handle graphs as well. It is called ‘networkx’.

‘networkx’ is a Python package to represent graphs using nodes and edges, and it offers a variety of methods to perform different operations on graphs, including the DFS traversal.

Let’s first look at how to construct a graph using networkx.

Constructing a graph in networkx

To construct a graph in networkx, we first create a graph object and then add all the nodes in the graph using the ‘add_node()’ method, followed by defining all the edges between the nodes, using the ‘add_edge()’ method.

Let’s construct the following graph using ‘networkx’.

import networkx as nx

G = nx.Graph() #create a graph

G.add_node(1) # add single node

G.add_node(2)

G.add_node(3)

G.add_node(4)

G.add_node(5)

G.add_nodes_from([6,7,8,9]) #add multiple nodes

Now that we have added all the nodes let’s define the edges between these nodes as shown in the figure.

# adding edges

G.add_edge(5,8)

G.add_edge(5,4)

G.add_edge(5,7)

G.add_edge(8,2)

G.add_edge(4,3)

G.add_edge(4,1)

G.add_edge(7,6)

G.add_edge(6,9)

Visualizing the graph in DFS

Now, we constructed the graph by defining the nodes and edges let’s see how it looks the networkx’s ‘draw()’ method and verify if it is constructed the way we wanted it to be. We will use matplotlib to show the graph.

import matplotlib.pyplot as plt

nx.draw(G, with_labels=True, font_weight='bold')

plt.show()

Output:

The orientation may be a little different than our design, but it resembles the same graph, with the nodes and the same edges between them.

Let’s now perform DFS traversal on this graph.

Graph traversal in networkx – DFS

The ‘networkx’ offers a range of methods for traversal of the graph in different ways. We will use the ‘dfs_preorder_nodes()’ method to parse the graph in the Depth First Search order.

The expected order from the figure should be:
5, 8, 2, 4, 3, 1, 7, 6, 9

Let’s call the method and see in what order it prints the nodes.

dfs_output = list(nx.dfs_preorder_nodes(G, source=5))

print(dfs_output)

Output:

Thus the order of traversal by networkx is along our expected lines.

Now that we have understood the depth-first search or DFS traversal well, let’s look at some of its applications.

Topological sorting using Depth First Search

Topological sorting is one of the important applications of graphs used to model many real-life problems where the beginning of a task is dependent on the completion of some other task.

For instance, we may represent a number of jobs or tasks using nodes of a graph.
Some of the tasks may be dependent on the completion of some other task. This dependency is modeled through directed edges between nodes.
A graph with directed edges is called a directed graph.

If we want to perform a scheduling operation from such a set of tasks, we have to ensure that the dependency relation is not violated i.e, any task that comes later in a chain of tasks is always performed only after all the tasks before it has finished.
We can achieve this kind of order through the topological sorting of the graph.

Note that for topological sorting to be possible, there has to be no directed cycle present in the graph, that is, the graph has to be a directed acyclic graph or DAG.

Let’s take an example of a DAG and perform topological sorting on it, using the Depth First Search approach.

Let’s say each node in the above graph represents a task in a factory to produce a product. The directed arrows between the nodes model are the dependencies of each task on the completion of the previous tasks.

Hence whatever ordering of tasks we chose to perform, to begin the task C, tasks A and E must have been completed.

Similarly, for performing the task I, the tasks A, E, C, and F must have been completed. Since there is no inward arrow on node H, the task H can be performed at any point without the dependency on completion of any other task.

We can construct such a directed graph using Python networkx’s ‘digraph’ module.

dag = nx.digraph.DiGraph()

dag.add_nodes_from(['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I'])

dag.add_edges_from([('A', 'B'), ('A', 'E'), ('B', 'D'), ('E', 'C'),
('D', 'G'),('C', 'G'),('C', 'I'), ('F', 'I')])

Note that we have used the methods ‘add_nodes_from()’ and ‘add_edges_from()’ to add all the nodes and edges of the directed graph at once.

We can now write a function to perform topological sorting using DFS.

We will begin at a node with no inward arrow, and keep exploring one of its branches until we hit a leaf node, and then we backtrack and explore other branches.

Once we explore all the branches of a node, we will mark the node as ‘visited’ and push it to a stack.

Once every node is visited, we can perform repeated pop operations on the stack to give us a topologically sorted ordering of the tasks.

Now let’s translate this idea into a Python function:

def dfs(dag, start, visited, stack):

if start in visited:

# node and all its branches have been visited
return stack, visited

if dag.out_degree(start) == 0:

# if leaf node, push and backtrack
stack.append(start)

visited.append(start)

return stack, visited

#traverse all the branches
for node in dag.neighbors(start):

if node in visited:

continue

stack, visited = dfs(dag, node, visited, stack)

#now, push the node if not already visited
if start not in visited:

print("pushing %s"%start)

stack.append(start)

visited.append(start)

return stack, visited

def topological_sort_using_dfs(dag):

visited = []

stack=[]

start_nodes = [i for i in dag.nodes if dag.in_degree(i)==0]

# print(start_nodes)

for s in start_nodes:

stack, visited = dfs(dag, s, visited, stack)

print("Topological sorted:")

while(len(stack)!=0):

print(stack.pop(), end=" ")

We have defined two functions – one for recursive traversal of a node, and the main topological sort function that first finds all nodes with no dependency and then traverses each of them using the Depth First Search approach.
Finally, it pops out values from the stack, which produces a topological sorting of the nodes.

Let’s now call the function ‘topological_sort_using_dfs()’

topological_sort_using_dfs(dag)

Output :

If we look closely at the output order, we’ll find that whenever each of the jobs starts, it has all its dependencies completed before it.

We can also compare this with the output of a topological sort method included in the ‘networkx’ module called ‘topological_sort()’.

topological_sorting = nx.topological_sort(dag)

for n in topological_sorting:

print(n, end=' ')

Output:

It looks like the ordering produced by the networkx’s sort method is the same as the one produced by our method.

Finding connected components using DFS

A graph has another important property called the connected components. A connected component in an undirected graph refers to a set of nodes in which each vertex is connected to every other vertex through a path.

Let’s look at the following example:

In the graph shown above, there are three connected components; each of them has been marked in pink.

Let’s construct this graph in Python, and then chart out a way to find connected components in it.

graph = nx.Graph()

graph.add_nodes_from(['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I'])

graph.add_edges_from([('A', 'B'), ('B', 'E'), ('A', 'E')]) #component 1

graph.add_edges_from([('C', 'D'), ('D', 'H'), ('H', 'F'), ('F', 'C')]) #component 2

graph.add_edge('G','I') #component 3

Let’s also visualize it while we are at it.

import matplotlib.pyplot as plt

nx.draw(graph, with_labels=True, font_weight='bold')

plt.show()

Output:

To find connected components using DFS, we will maintain a common global array called ‘visited’, and every time we encounter a new variable that has not been visited, we will start finding which connected component it is a part of.

We will mark every node in that component as ‘visited’ so we will not be able to revisit it to find another connected component.

We will repeat this procedure for every node, and the number of times we called the DFS method to find connected components from a node, will be equal to the number of connected components in the graph.

Let’s write this logic in Python and run it on the graph we just constructed:

def find_connected_components(graph):

visited = []

connected_components = []

for node in graph.nodes:

if node not in visited:

cc = [] #connected component

visited, cc = dfs_traversal(graph, node, visited, cc)

connected_components.append(cc)

return connected_components

def dfs_traversal(graph, start, visited, path):

if start in visited:

return visited, path

visited.append(start)

path.append(start)

for node in graph.neighbors(start):

visited, path = dfs_traversal(graph, node, visited, path)

return visited, path

Let’s use our method on the graph we constructed in the previous step.

connected_components = find_connected_components(graph)

print("Total number of connected components =", len(connected_components))

for cc in connected_components:

print(cc)

Output:

Conclusion

In this blog, we understood the DFS algorithm and used it in different ways.

We began by understanding how a graph can be represented using common data structures and implemented each of them in Python.

We then implemented the Depth First Search traversal algorithm using both the recursive and non-recursive approach.

Next, we looked at a special form of a graph called the binary tree and implemented the DFS algorithm on the same.
Here we represented the entire tree using node objects constructed from the Python class we defined to represent a node.

Then we looked at Python’s offering for representing graphs and performing operations on them – the ‘networkx’ module.
We used it to construct a graph, visualize it, and run our DFS method on it. We compared the output with the module’s own DFS traversal method.

Finally, we looked at two important applications of the Depth First Search traversal namely, topological sort and finding connected components in a graph.

0

Python correlation matrix tutorial

In this blog, we will go through an important descriptive statistic of multi-variable data called the correlation matrix. We will learn how to create, plot, and manipulate correlation matrices in Python. We will be looking at the following topics:
1 What is the correlation matrix?,
1.1 What is the correlation coefficient?
2 Finding the correlation matrix of the given data
3 Plotting the correlation matrix
4 Interpreting the correlation matrix
5 Adding title and labels to the plot
6 Sorting the correlation matrix
7 Selecting negative correlation pairs
8 Selecting strong correlation pairs (magnitude greater than 0.5)
9 Converting a covariance matrix into the correlation matrix
10 Exporting the correlation matrix to an image
11 Conclusion

Continue Reading →

What is the correlation matrix?

A correlation matrix is a tabular data representing the ‘correlations’ between pairs of variables in a given data.

We will construct this correlation matrix by the end of this blog.

Each row and column represents a variable, and each value in this matrix is the correlation coefficient between the variables represented by the corresponding row and column.

The Correlation matrix is an important data analysis metric that is computed to summarize data to understand the relationship between various variables and make decisions accordingly.

It is also an important pre-processing step in Machine Learning pipelines to compute and analyze the correlation matrix where dimensionality reduction is desired on a high-dimension data.

We mentioned how each cell in the correlation matrix is a ‘correlation coefficient‘ between the two variables corresponding to the row and column of the cell.

Let us understand what a correlation coefficient is before we move ahead.

What is the correlation coefficient?

A correlation coefficient is a number that denotes the strength of the relationship between two variables.

There are several types of correlation coefficients, but the most common of them all is the Pearson’s coefficient denoted by the Greek letter ρ (rho).

It is defined as the covariance between two variables divided by the product of the standard deviations of the two variables.

Where the covariance between X and Y COV(X, Y) is further defined as the ‘expected value of the product of the deviations of X and Y from their respective means’.
The formula for covariance would make it clearer.

So the formula for Pearson’s correlation would then become:

The value of ρ lies between -1 and +1.
Values nearing +1 indicate the presence of a strong positive relation between X and Y, whereas those nearing -1 indicate a strong negative relation between X and Y.
Values near to zero mean there is an absence of any relationship between X and Y.

Finding the correlation matrix of the given data

Let us generate random data for two variables and then construct the correlation matrix for them.

import numpy as np

np.random.seed(10)

# generating 10 random values for each of the two variables
X = np.random.randn(10)

Y = np.random.randn(10)

# computing the corrlation matrix
C = np.corrcoef(X,Y)

print(C)

Output:

Since we compute the correlation matrix of 2 variables, its dimensions are 2 x 2.
The value 0.02 indicates there doesn’t exist a relationship between the two variables. This was expected since their values were generated randomly.

In this example, we used NumPy’s `corrcoef` method to generate the correlation matrix.
However, this method has a limitation in that it can compute the correlation matrix between 2 variables only.

Hence, going ahead, we will use pandas DataFrames to store the data and to compute the correlation matrix on them.

Plotting the correlation matrix

For this explanation, we will use a data set that has more than just two features.

We will use the Breast Cancer data, a popular binary classification data used in introductory ML lessons.
We will load this data set from the scikit-learn’s dataset module.
It is returned in the form of NumPy arrays, but we will convert them into Pandas DataFrame.

from sklearn.datasets import load_breast_cancer

import pandas as pd

breast_cancer = load_breast_cancer()

data = breast_cancer.data

features = breast_cancer.feature_names

df = pd.DataFrame(data, columns = features)

print(df.shape)

print(features)

There are 30 features in the data, all of which are listed in the output above.

Our goal is now to determine the relationship between each pair of these columns. We will do so by plotting the correlation matrix.

To keep things simple, we’ll only use the first six columns and plot their correlation matrix.
To plot the matrix, we will use a popular visualization library called seaborn, which is built on top of matplotlib.

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

# taking all rows but only 6 columns
df_small = df.iloc[:,:6]

correlation_mat = df_small.corr()

sns.heatmap(correlation_mat, annot = True)

plt.show()

Output:

The plot shows a 6 x 6 matrix and color-fills each cell based on the correlation coefficient of the pair representing it.

Pandas DataFrame’s corr() method is used to compute the matrix. By default, it computes the Pearson’s correlation coefficient.
We could also use other methods such as Spearman’s coefficient or Kendall Tau correlation coefficient by passing an appropriate value to the parameter 'method'.

We’ve used seaborn’s heatmap() method to plot the matrix. The parameter ‘annot=True‘ displays the values of the correlation coefficient in each cell.

Let us now understand how to interpret the plotted correlation coefficient matrix.

Interpreting the correlation matrix

Let’s first reproduce the matrix generated in the earlier section and then discuss it.

You must keep the following points in mind with regards to the correlation matrices such as the one shown above:

 1. Each cell in the grid represents the value of the correlation coefficient between two variables.
 2. The value at position (a, b) represents the correlation coefficient between features at row a and column b. This will be equal to the value at position (b, a)
 3. It is a square matrix – each row represents a variable, and all the columns represent the same variables as rows, hence the number of rows = number of columns.
 4. It is a symmetric matrix – this makes sense because the correlation between a,b will be the same as that between b, a.
 5. All diagonal elements are 1. Since diagonal elements represent the correlation of each variable with itself, it will always be equal to 1.
 6. The axes ticks denote the feature each of them represents.
 7. A large positive value (near to 1.0) indicates a strong positive correlation, i.e., if the value of one of the variables increases, the value of the other variable increases as well.
 8. A large negative value (near to -1.0) indicates a strong negative correlation, i.e., the value of one variable decreases with the other’s increasing and vice-versa.
 9. A value near to 0 (both positive or negative) indicates the absence of any correlation between the two variables, and hence those variables are independent of each other.
 10. Each cell in the above matrix is also represented by shades of a color. Here darker shades of the color indicate smaller values while brighter shades correspond to larger values (near to 1).
  This scale is given with the help of a color-bar on the right side of the plot.

Adding title and labels to the plot

We can tweak the generated correlation matrix, just like any other Matplotlib plot. Let us see how we can add a title to the matrix and labels to the axes.

correlation_mat = df_small.corr()

sns.heatmap(correlation_mat, annot = True)

plt.title("Correlation matrix of Breast Cancer data")

plt.xlabel("cell nucleus features")

plt.ylabel("cell nucleus features")

plt.show()

Output:

If we want, we could also change the position of the title to bottom by specifying the y position.

correlation_mat = df_small.corr()

sns.heatmap(correlation_mat, annot = True)

plt.title("Correlation matrix of Breast Cancer data", y=-0.75)

plt.xlabel("cell nucleus features")

plt.ylabel("cell nucleus features")

plt.show()

Output:

Sorting the correlation matrix

If the given data has a large number of features, the correlation matrix can become very big and hence difficult to interpret.

Sometimes we might want to sort the values in the matrix and see the strength of correlation between various feature pairs in an increasing or decreasing order.
Let us see how we can achieve this.

First, we will convert the given matrix into a one-dimensional Series of values.

correlation_mat = df_small.corr()

corr_pairs = correlation_mat.unstack()

print(corr_pairs)

Output:

The unstack method on the Pandas DataFrame returns a Series with MultiIndex.That is, each value in the Series is represented by more than one indices, which in this case are the row and column indices that happen to be the feature names.

Let us now sort these values using the sort_values() method of the Pandas Series.

sorted_pairs = corr_pairs.sort_values(kind="quicksort")

print(sorted_pairs)

Output:

We can see each value is repeated twice in the sorted output. This is because our correlation matrix was a symmetric matrix, and each pair of features occurred twice in it.

Nonetheless, we now have the sorted correlation coefficient values of all pairs of features and can make decisions accordingly.

Selecting negative correlation pairs

We may want to select feature pairs having a particular range of values of the correlation coefficient.
Let’s see how we can choose pairs with a negative correlation from the sorted pairs we generated in the previous section.

negative_pairs = sorted_pairs[sorted_pairs < 0]

print(negative_pairs)

Output:

Selecting strong correlation pairs (magnitude greater than 0.5)

Let us use the same approach to choose strongly related features. That is, we will try to filter out those feature pairs whose correlation coefficient values are greater than 0.5 or less than -0.5.

strong_pairs = sorted_pairs[abs(sorted_pairs) > 0.5]

print(strong_pairs)

Output:

Converting a covariance matrix into the correlation matrix

We have seen the relationship between the covariance and correlation between a pair of variables in the introductory sections of this blog.

Let us understand how we can compute the covariance matrix of a given data in Python and then convert it into a correlation matrix. We’ll compare it with the correlation matrix we had generated using a direct method call.

First of all, Pandas doesn’t provide a method to compute covariance between all pairs of variables, so we’ll use NumPy’s cov() method.
cov = np.cov(df_small.T)

print(cov)

Output:

We’re passing the transpose of the matrix because the method expects a matrix in which each of the features is represented by a row rather than a column.

So we have gotten our numerator right.
Now we need to compute a 6×6 matrix in which the value at i, j is the product of standard deviations of features at positions i and j.

We’ll then divide the covariance matrix by this standard deviations matrix to compute the correlation matrix.

Let us first construct the standard deviations matrix.

#compute standard deviations of each of the 6 features
stds = np.std(df_small, axis = 0) #shape = (6,)

stds_matrix = np.array([[stds[i]*stds[j] for j in range(6)] for i in range(6)])

print("standard deviations matrix of shape:",stds_matrix.shape)

Output:

Now that we have the covariance matrix of shape (6,6) for the 6 features, and the pairwise product of features matrix of shape (6,6), we can divide the two and see if we get the desired resultant correlation matrix.

new_corr = cov/std_matrix

We have stored the new correlation matrix (derived from a covariance matrix) in the variable new_corr.

Let us check if we got it right by plotting the correlation matrix and juxtaposing it with the earlier one generated directly using the Pandas method corr().

plt.figure(figsize=(18,4))

plt.subplot(1,2,1)

sns.heatmap(correlation_mat, annot = True)

plt.title("Earlier correlation matrix (from Pandas)")

plt.xlabel("cell nucleus features")

plt.ylabel("cell nucleus features")

plt.subplot(1,2,2)

sns.heatmap(correlation_mat, annot = True)

plt.title("Newer correlation matrix (from Covariance mat)")

plt.xlabel("cell nucleus features")

plt.ylabel("cell nucleus features")

plt.show()

Output:

We can compare the two matrices and notice that they are identical.

Exporting the correlation matrix to an image

Plotting the correlation matrix in a Python script is not enough. We might want to save it for later use.
We can save the generated plot as an image file on disk using the plt.savefig() method.

correlation_mat = df_small.corr()

sns.heatmap(correlation_mat, annot = True)

plt.title("Correlation matrix of Breast Cancer data")

plt.xlabel("cell nucleus features")

plt.ylabel("cell nucleus features")

plt.savefig("breast_cancer_correlation.png")

After you run this code, you can see an image file with the name ‘breast_cancer_correlation.png’ in the same working directory.

Conclusion

In this tutorial, we learned what a correlation matrix is and how to generate them in Python. We began by focusing on the concept of a correlation matrix and the correlation coefficients.

Then we generated the correlation matrix as a NumPy array and then as a Pandas DataFrame. Next, we learned how to plot the correlation matrix and manipulate the plot labels, title, etc. We also discussed various properties used for interpreting the output correlation matrix.

We also saw how we could perform certain operations on the correlation matrix, such as sorting the matrix, finding negatively correlated pairs, finding strongly correlated pairs, etc.

Then we discussed how we could use a covariance matrix of the data and generate the correlation matrix from it by dividing it with the product of standard deviations of individual features.
Finally, we saw how we could save the generated plot as an image file.

0

SparkyLinux 5.12 duyuruldu

Debian GNU/Linux tabanlı Polonya kökenli dağıtım SparkyLinux‘un 5.12 sürümü duyuruldu. 5 Temmuz 2020 itibariyle Debian kararlı depolarıyla senkronize edilen sistem, 4.19.118 Linux çekirdeği üzerine yapılandırılmış bulunuyor. Hafif LXQT masaüstü ortamına sahip tam özellikli bir sistem sunduğu ifade edilen sürüm ile birlikte, Xfce masaüstü ortamına sahip versiyonu ya da MinimalGUI, MinimalCLI ve ARMHF versiyonları da kullanıma sunuluyor. Debian 10 “Buster” temelinde gelen ve hafif LXDE masaüstü ortamına sahip tam özellikli bir sistem sunulduğu ifade edilirken, minimal ve ARMHF versiyonlarının da kullanıcıların isteklerine yanıt veren hoş çözümler olduğu bildiriliyor. Sistem; Firefox 68.10.0esr, Thunderbird 68.9.0, VLC 3.0.11, LibreOffice 6.1.5 gibi çeşitli güncel paketlerle geliyor. Bu aradada MinimalGUI’de Otter tarayıcı, yerini Epiphany tarayıcısına bırakmış bulunuyor. Zaten Sparky 5.x kullanıyor olanların, tekrar yükleme yapmalarına gerek olmadığı, tam sistem yükseltmesi yaparak yeni sürüme terfi edebilecekleri belirtiliyor. SparkyLinux 5.12 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

SparkyLinux 5.12 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

Django 3.1 beta 1 duyuruldu

Python ile yazılmış özgür, yüksek seviyeli, BSD lisansı ile lisanslanmış yüksek seviyeli ve açık kaynak kodlu bir bir web uygulama çatısı olan Django‘nun 3.1 beta 1 sürümü, Django ekibi tarafından duyuruldu. Django ekibinin Django 3.1 beta 1’i duyurmaktan mutluluk duyduğu ifade ediliyor. 3.1 sürüm döngüsünün ikinci aşamasını temsil eden sürüm, Django 3.1’de gelen değişiklikleri denemek için bir fırsat olarak ifade ediliyor. Artık Django 3.1 için 3.1 sürüm notlarının da okunabileceği belirtilirken, Ağustos ayının ortasında bir sürüm adayı çıkarılmasının planlandığı ifade ediliyor. Güvenli biçimde bir web uygulamaları geliştirme platformu olan Django; her projeye temel kayıt ekleme, silme, düzenleme ve güncelleme fonksiyonlarını bünyesinde barındıran dinamik bir yönetim paneli sağlıyor. Django 3.1 beta 1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

Django 3.1 beta 1 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

0

SparkyLinux 2020.06 çıktı

Debian GNU/Linux tabanlı Polonya kökenli dağıtım SparkyLinux‘un 2020.06 sürümü çıktı. Henüz resmi duyurusu yapılmamış olan sürüme ait ISO kalıpları indirilmek üzere yansılarda yerini almış bulunuyor. Henüz resmi duyurusu yapılmamış olduğu için hakkında hemencecik bilgi edinme olanağı olmayan sürümün 5.6.14 Linux çekirdeği üzerine yapılandırılmış olarak geldiğini ve LXQt masaüstü ortamını kullanıma sunduğunu söyleyelim. Sistem; LibreOffice 6.4.4.2, Mozilla Firefox 77.0, Thunderbird 68.8.1 gibi güncel paketlerle kullanıma sunuluyor. UEFI makinelere Sparky kurulum desteği de içeren yeni sürüm, Calamares ve Sparky yükleyicilerle geliyor. SparkyLinux 2020.06 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için en azından şimdilik package-list dosyasını inceleyebilirsiniz. Sparky 2020.06 az önce duyuruldu. Sürüm duyurusunu burada bulabilirsiniz.

Continue Reading →

SparkyLinux 2020.06 edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.
0

SparkyLinux 2020.05 Special Editions duyuruldu

Debian GNU/Linux tabanlı Polonya kökenli dağıtım SparkyLinux‘un 2020.05 Special Editions sürümü duyuruldu. Öncelikle hafif LXQT masaüstü ortamına sahip tam özellikli bir sistem sunduğu ifade edilen sürümün, Xfce ve MATE masaüstü ortamlarıyla dizayn edilen versiyonları dışında MinimalGUI ve MinimalCLI versiyonları da kullanıma sunulmuş bulunuyor. Bunların dışında GameOver, Multimedia ve Rescue  versiyonları da bulunuyor. Debian “Bullseye” testing sürümüne dayalı olarak gelen yeni sürüm, 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Debian testing depolarıyla senkronize edilmiş bulunuyor. 5.6.7 Linux çekirdeği üzerine yapılandırılan sistem, Calamares 3.2.23 yükleyici içeriyor. Güvenli Önyükleme özelliğine sahip UEFI makinelerine Sparky kurulumuna ek destek eklendiği söylenirken, tüm iso kalıplarına yeni paketler eklendiği ifade ediliyor. SparkyLinux kullanıcılarının sistemi yeniden yüklemesine gerek olmadığı, sistemin apt yoluyla güncellenebileceği belirtiliyor. SparkyLinux 2020.05 Special Editions hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

SparkyLinux 2020.05 Special Editions edinmek için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.
0