Tag Archives | SQL veritabanı motoru

SQLite 3.46.0 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.46.0 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. Kullanımı kolaylaştırmak için PRAGMA optimizasyonunun birçok yolla geliştirildiği belirtilen yeni sürüm, tüm tablolardaki güncellemeleri kontrol etmek için yeni 0x10000 bit maskesi seçeneği eklenmiş olarak geliyor. strftime() SQL işlevinin artık %G, %g, %U ve %V’yi desteklediği belirtilirken, yeni ‘tavan’ ve ‘taban’ değiştiricilerinin, bir tarihi ay ve/veya yıl tamsayısına göre kaydırırken belirsiz tarihleri çözmek için kullanılan algoritmayı kontrol ettiği ifade ediliyor. json_pretty() SQL işlevini eklendiği belirtilen yeni sürümde, büyük onaltılık değişmezlerin bir tablo sütununda DEFAULT değeri olarak kullanılmasına izin verildiği söyleniyor. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılmış bulunuyor. SQLite 3.46.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

 

SQLite 3.46.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.45.3 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.45.3 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. Uygulama tanımlı SQL işlevleri için SQLITE_RESULT_SUBTYPE özelliği eklenen yeni sürümde, sqlite3_result_subtype()’ı çağıran tüm uygulama tanımlı SQL fonksiyonlarının bu yeni özelliğe kaydedilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bunun yapılmaması, sqlite3_result_subtype() çağrısının işlem yapılmayan bir işlev gibi davranmasına neden olabileceği belirtilirken, tüm JSON işlevleri, JSONB adı verilen yeni bir dahili ayrıştırma ağacı biçimini kullanacak şekilde yeniden yazıldığı ifade ediliyor. JSON üreten işlevlerin yeni sürümleri, JSON metni yerine ikili JSONB oluşturuyor. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılmış bulunuyor. SQLite 3.45.3 hakkında bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

 

SQLite 3.45.3 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.45.0 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.45.0 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. Uygulama tanımlı SQL işlevleri için SQLITE_RESULT_SUBTYPE özelliği eklenen yeni sürümde, tüm JSON işlevlerinin, JSONB adı verilen yeni bir dahili ayrıştırma ağacı biçimini kullanacak şekilde yeniden yazıldığı ifade ediliyor. Yeni ayrıştırma ağacı formatının serileştirilebileceği ve dolayısıyla JSON değeri her kullanıldığında gereksiz yeniden ayrıştırmayı önlemek için veritabanında saklanabileceği söyleniyor. Sorgu planlayıcının artık ANALYZE’nin düşük kaliteli olarak tanımladığı dizinleri göz ardı etme konusunda daha iyi bir iş çıkardığı belirtiliyor. UTF-8 içeriğinin Windows’ta görüntülenmesine yönelik iyileştirmeler yapılmış bulunuyor. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılmış bulunuyor. SQLite 3.45.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

 

SQLite 3.45.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.43.2 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.43.2 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. FTS5 dizinlerini silme desteği eklenen yeni sürümde, bunun, indekslenen içeriğin saklanmasını atlayan ve aynı zamanda kayıtların silinmesine de izin veren bir FTS5 tam metin arama indeksi olduğu söyleniyor. Tarih ve saat işlevlerindeki geliştirmelerle gelen yeni sürüme, octet_length(X) SQL işlevinin eklendiği ifade ediliyor. sqlite3_stmt_explain() API’si eklenen yeni sürümde, sorgu planlayıcı geliştirmeleri yapılmış bulunuyor. JSON işlemede yapılan performans iyileştirmelerinin, büyük JSON dizelerindeki bazı işleme türleri için 2 kat performans artışı sağladığı söyleniyor. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılmış bulunuyor. SQLite 3.43.2 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

SQLite 3.43.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.43.1 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.43.1 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. İçeriksiz-FTS5 dizinlerini silme desteği eklenen yeni sürümde, u, indekslenen içeriğin saklanmasını atlayan ve aynı zamanda kayıtların silinmesine de izin veren bir FTS5 tam metin arama indeksi olduğu ifade ediliyor. Tarih ve saat işlevlerindeki geliştirmelerle gelen yeni sürüme bir de sqlite3_stmt_explain() API’si eklenmiş bulunuyor. LEFT JOIN güç azaltma optimizasyonunun, RIGHT ve FULL JOIN’lerde de çalışacak şekilde genelleştirildiği belirtilirken, bunun OUTER JOIN gücü azaltma olarak yeniden adlandırılabileceği ifade ediliyor. sum(), avg() ve total() toplama işlevlerinin sonsuzlukları işleme biçimindeki bir regresyonun düzeltildiği belirtilirken, bağımsız değişken doğrudan json_remove() öğesinden geldiğinde json_array_length() işlevinde ortaya çıkan bir hata da düzeltilmiş bulunuyor. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılmış bulunuyor. SQLite 3.43.1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

SQLite 3.43.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.43.0 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.43.0 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. İçeriksiz-FTS5 dizinlerini silme desteği eklenen yeni sürümde, u, indekslenen içeriğin saklanmasını atlayan ve aynı zamanda kayıtların silinmesine de izin veren bir FTS5 tam metin arama indeksi olduğu ifade ediliyor. LEFT JOIN güç azaltma optimizasyonunu, RIGHT ve FULL JOIN’lerde de çalışacak şekilde genelleştirilirken, daha az yanlış negatif döndürmesi için OUTER JOIN güç azaltma optimizasyonundaki teorem kanıtlayıcının geliştirildiği söyleniyor. X bir kayan nokta değeri ise, o zaman decimal(X) işlevi artık bu değeri tam ondalık eşdeğerine tam olarak genişleteceği belirtilirken, JSON işlemede yapılan performans geliştirmelerinin, büyük JSON dizelerindeki bazı işleme türleri için 2 kat performans artışı sağladığı söyleniyor. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılmış bulunuyor. SQLite 3.43.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

SQLite 3.43.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.42.0 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.41.2 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor.FTS5 güvenli silme komutunun eklendiği belirtilen yeni sürümde, JSON5 uzantılarını desteklemek için JSON SQL işlevlerinin geliştirildiği belirtiliyor. sqlite3_config()’e yapılan SQLITE_CONFIG_LOG ve SQLITE.CONFIG_PCACHE_HDRSZ çağrılarının artık sqlite3_initialize()’den sonra yapılmasına izin verildiği belirtilirken, SQLITE DBCONFIG STMT SCANSTATUS ve SQLITE_DBCONFIG_REVERSE_SCANORDER adlı yeni sqlite3_db_config() seçeneklerinin öne çıktığı ifade ediliyor. Aşağı itme optimizasyonunda iyileştirmeler yapılırken, –unsafe-testing komut satırı seçeneğinin eklendiği söyleniyor. Bu seçenek olmadan, bazı nokta komutların (örn: “.testctrl”) artık devre dışı kaldığı bildirilirken, –safe modunda bile “.log on” ve “.log off” komutlarına izin verildiği ifade ediliyor. Tarih ve saat işlevlerine saniye altı değiştirici eklendiği belirtilirken, sqlite3_sleep() işlevine iletilen negatif değerler bundan böyle 0 olarak yorumlandığı ifade ediliyor. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılmış bulunuyor. SQLite 3.42.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.


Continue Reading →

 

SQLite 3.42.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0