Tag Archives | SQL veritabanı motoru

SQLite 3.42.0 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.41.2 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor.FTS5 güvenli silme komutunun eklendiği belirtilen yeni sürümde, JSON5 uzantılarını desteklemek için JSON SQL işlevlerinin geliştirildiği belirtiliyor. sqlite3_config()’e yapılan SQLITE_CONFIG_LOG ve SQLITE.CONFIG_PCACHE_HDRSZ çağrılarının artık sqlite3_initialize()’den sonra yapılmasına izin verildiği belirtilirken, SQLITE DBCONFIG STMT SCANSTATUS ve SQLITE_DBCONFIG_REVERSE_SCANORDER adlı yeni sqlite3_db_config() seçeneklerinin öne çıktığı ifade ediliyor. Aşağı itme optimizasyonunda iyileştirmeler yapılırken, –unsafe-testing komut satırı seçeneğinin eklendiği söyleniyor. Bu seçenek olmadan, bazı nokta komutların (örn: “.testctrl”) artık devre dışı kaldığı bildirilirken, –safe modunda bile “.log on” ve “.log off” komutlarına izin verildiği ifade ediliyor. Tarih ve saat işlevlerine saniye altı değiştirici eklendiği belirtilirken, sqlite3_sleep() işlevine iletilen negatif değerler bundan böyle 0 olarak yorumlandığı ifade ediliyor. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılmış bulunuyor. SQLite 3.42.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.


Continue Reading →

 

SQLite 3.42.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.41.2 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.41.2 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. GROUP BY yan tümcesi içeren bir toplu sorguda dizine alınmış ifadelerden yararlanıldığı belirtilirken, sorgu planlayıcının, bir dizinin ne zaman kapsayan bir dizin olduğu konusunda farkındalığı artırdığı ve tahmin edilen çalışma sürelerini buna göre ayarladığı ifade ediliyor. Yerleşik tablo değerli işlevler json_tree() ve json_each() ile ilgili sorguların artık genellikle “ORDER BY rowid”i işlemsiz olarak değerlendireceği belirtiliyor. Yerleşik unhex() SQL işlevinin eklendiği belirtilen yeni sürüme, sqlite3_stmt_scanstatus_v2() arayüzü de eklenmiş bulunuyor. Tehlikeli SQL işlevlerine izin vermemek için –safe komut satırı seçeneğini geliştirildiği belirtilirken, CLI derlemeleri için çift tırnaklı dize yanlış özelliğinin artık varsayılan olarak devre dışı bırakıldığı söyleniyor. Sürüm, diğer hata ve uyarı düzeltmeleriyle geliyor. SQLite 3.41.2 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

SQLite 3.41.2 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.41.1 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.41.1 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. Sorgu planlayıcının, bir dizinin ne zaman kapsayan bir dizin olduğu konusunda farkındalığı artırdığı ve tahmin edilen çalışma sürelerini buna göre ayarladığı belirtilirken, sorgu planlayıcının, alt sorguları ve görünümleri somutlaştırmak yerine ortak yordamları kullanma konusunda daha agresif olduğu ifade ediliyor. Yerleşik tablo değerli işlevler json_tree() ve json_each() ile ilgili sorguların artık genellikle “ORDER BY rowid”i işlemsiz olarak değerlendireceği bildirilirken, ifade, sabit yayılma optimizasyonu tarafından değiştirilmiş olsa bile, sorgu planlayıcının dizine alınmış ifadeleri kullanma becerisinin geliştirildiği söyleniyor. Bir indeks kaydının sonunda fazladan baytların göründüğünü algılamak için PRAGMA bütünlük_kontrolünü geliştirildiği ifade ediliyor. Sürüm, diğer hata ve uyarı düzeltmeleriyle geliyor. SQLite 3.41.1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

 

SQLite 3.41.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.41.0 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.41.0 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. Sorgu planlayıcı geliştirmeleriyle gelen sürümün, sorgu planlayıcının, bir dizinin ne zaman kapsayan bir dizin olduğu konusunda farkındalığı artırmış olduğu ve tahmin edilen çalışma sürelerini buna göre ayarladığı ifade ediliyor. Sorgu planlayıcının, alt sorguları ve görünümleri somutlaştırmak yerine ortak yordamları kullanma konusunda daha agresif olduğu belirtilirken, ifade, sabit yayılma optimizasyonu tarafından değiştirilmiş olsa bile, sorgu planlayıcının dizine alınmış ifadeleri kullanma becerisinin geliştirildiği söyleniyor. sqlite3_stmt_scanstatus_v2() arayüzü eklenen yazılım, yeni base64() ve base85() SQL işlevleri de eklenmiş olarak geliyor. Tehlikeli SQL işlevlerine izin vermemek için –safe komut satırı seçeneğinin geliştirildiği belirtiliyor. Sürüm, diğer hata ve uyarı düzeltmeleriyle geliyor. SQLite 3.41.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.

Continue Reading →

SQLite 3.41.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.40.1 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.40.1 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. SQLite’ı WASM’ye derlemek ve web tarayıcılarında çalıştırmak için destek eklendiği belirtilirken, WASM yapısı ve arabirimlerinin “beta” olarak kabul edildiği ve ihtiyaç duyulduğunda küçük değişikliklere tabi olduğu hatırlatılıyor. Bozuk bir veritabanı dosyasından bazı içerikleri kurtarabilecek kurtarma uzantısının eklendiği belirtilirken, bu arada, sqlite3_value_encoding() arayüzünün eklendiği söyleniyor. PRAGMA bütünlük kontrol deyimindeki geliştirmelerle gelen yeni sürüm, çeşitli performans optimizasyonları, tipik iş yüklerinde kullanılan yaklaşık %1 daha az CPU döngüsü sağlıyor. SQLite 3.40.1 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.
Continue Reading →

SQLite 3.40.1 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.40.0 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.40.0 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. SQLite’ı WASM’ye derlemek ve web tarayıcılarında çalıştırmak için destek eklendiği belirtilen yeni sürüm, WASM yapısı ve arabirimlerinin “beta” olarak kabul edildiği ve ihtiyaç duyulduğunda küçük değişikliklere tabi olduğu unsurları içeriyor. Bozuk bir veritabanı dosyasından bazı içerikleri kurtarabilecek kurtarma uzantısının eklendiği belirtilirken, bir veritabanı dosyasının adını temsil etmek için sqlite3_filename adlı yeni bir typedef eklendiği ve kullanıldığı ifade ediliyor. sqlite3_strglob() ve sqlite3_strlike() API’lerini, dize parametreleri için NULL işaretçilerinin kabul edebilmeleri ve yine de makul bir sonuç üretebilmeleri için geliştirildiği söyleniyor. Sürüm, diğer hata ve uyarı düzeltmeleriyle geliyor. SQLite 3.40.0 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.
Continue Reading →

SQLite 3.40.0 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0

SQLite 3.39.4 duyuruldu

En yaygın SQL veritabanı motoru olan SQLite’in 3.39.4 sürümü duyuruldu. Kullanıcıların, yazılımı çeşitli değişiklikler ve hata düzeltmeleriyle gelen yeni sürüme yükseltmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor. RIGHT ve FULL OUTER JOIN için (uzun süredir gecikmiş) destek eklendiği söylenen yeni sürüme, PostgreSQL ve SQL standartlarıyla uyumluluk için IS ve IS NOT’a eşdeğer olan IS NOT DISTINCT FROM ve IS DISTINCT FROM adlı yeni ikili karşılaştırma operatörleri eklendiği ifade ediliyor. sqlite3_db_name() arayüzü eklenen yazılımda, Unix os arabirimi, dosya açılmadan önce veritabanı için kurallı bir ad oluşturmak için veritabanı dosya adlarındaki tüm sembolik bağları çözüyor. Sürüm, diğer hata ve uyarı düzeltmeleriyle geliyor. SQLite 3.39.4 hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sürüm duyurusunu inceleyebilirsiniz.
Continue Reading →

SQLite 3.39.4 edinmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

0