Tag Archives | özgür lisanslar

ÖzgürKon 16-17 Mayıs 2020 çevrimiçi konferansı

İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi sebebiyle, dünya çapında ve Türkiye’de yüzyüze gerçekleştirilen neredeyse bütün etkinliklerin iptal olması, normal şartlarda özgür yazılım etkinlikleri açısından zengin geçen Nisan-Mayıs aylarının boşta kalmasına sebebiyet verdi. Dünyanın özgür yazılım alanındaki en büyük konferansı LibrePlanet 2020’nin çevrimiçi düzenlenmesi sürecinden kazanılan tecrübe ile Özgür Yazılım Derneği, 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak ÖzgürKon konferansı için  düzenliyor. Özgür yazılım felsefesi ve mücadelesi, internet özgürlüğü, donanım özgürlüğü, özgür sanat uygulamaları, belge özgürlüğü, mahremiyet, gizlilik, özgür lisanslar ve benzeri başlıklar, konferansın genel çerçevesini oluşturuyor. Fiziksel engeller bulunmadığı için uluslararası olarak düzenlenmesi planlanan ÖzgürKon, İngilizce-Türkçe dillerinde yapılacaktır. Konferansın iki paralel aksta olması planlanmaktadır; talebe göre bu sayı artabilir ya da azalabilir. İlerleyen yıllarda konferansın fiziksel alanda yine uluslararası olarak düzenlenmeye devam edilmesi planlanmaktadır.

Continue Reading →

Bu seneki ÖzgürKon’un ana teması “COVID-19 pandemisi ve özgür yazılım özelinde özgürlük mücadeleleri” olarak belirlenmiştir. Bu ana tema dahilinde konferansın konuları şunlardır:
* Free software philosophy and struggle Özgür yazılım felsefesi ve mücadelesi
* Internet freedom İnternet özgürlüğü
* Hardware freedom and free hardware projects Donanım özgürlüğü ve özgür donanım projeleri
* Art libre (free art) and its applications Özgür sanat ve uygulamaları
* Information freedom, information access and free information sharing platforms Bilgi özgürlüğü, bilgiye erişim ve özgür bilgi paylaşım platformları
* Document freedom, press freedom and free media(s) Belge özgürlüğü, basın özgürlüğü, özgür medya(lar)
* Free software and hardware in health and medicine fields Sağlık ve tıp alanlarında özgür yazılım ve özgür donanım
* Literacy of informatics Bilişim okur yazarlığı
* Digitalization and transformation Dijitalleşme ve dönüşüm
* Privacy and confidentiality Mahremiyet ve gizlilik
* Remote education and free software in education Uzaktan eğitim ve eğitimde özgür yazılım
* Extincting languages and Internet Kaybolmakta olan diller ve İnternet
* Hack, hack culture and hacktivism Hack ve hack kültürü, hacktivizm
* Diversity and inclusivity in digital cultures Dijital kültürlerde çeşitlilik ve kapsayıcılık
* Free licenses Özgür lisanslar
* “Public money, public code” project “Halkın parası, halkın kodları” projesi
* Cryptology, cryptography Kriptoloji, kriptografi
* Copyright and patents Telif hakları ve patentler
* Digital libraries and e-librarianship Dijital kütüphaneler ve e-kütüphanecilik

Etkinlik komitesi: Alper Atmaca, Neslihan Turan, Özcan Oğuz ve Cemre Demircioğlu ile oluşuyor.

0

Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2019 11-12 Mayıs’ta İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde

Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) ’nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2019, 11-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Linux Kullanıcıları Derneği tarafından yılda bir kez düzenlenen etkinlik, Özgür Yazılım Felsefesi ve Kültürü, Masaüstü Sistemleri, Sunucu Yönetimi, Ağ Servisleri, Güvenlik, Mahremiyet, Özgür Lisanslar, GNU/Linux Dağıtımları, Gayri-merkezi ve Dağıtık Sistemler/Servisler, Mobil Alanda Özgürlük, Anti-DRM, Gömülü Sistemler ve Özgürlük konularını ele alıyor. Türkiye’de Özgür Yazılım ve GNU/Linux ile ilgili herkesin buluşma yeri olan etkinlikte, oturum önerisinde bulunmak isteyenlerin burada yer alan öneri formunu doldurarak, program-kurulu@ozguryazilimgunleri adresine e-posta ile iletmeleri gerektiği bildirildi. Öneriler için son gün: 15 Nisan 2019 Pazartesi. Konuya ilişkin olarak etkin katılım çağrısı incelenebilir. Bu yıl 18.si düzenlenen etkinlikte iki gün boyunca, iki paralel salonda 30’u aşkın oturum düzenlenmesi planlanıyor.

Continue Reading →

Program Kurulu: Chris Stephenson, Doruk Fişek, Elif Pınar Hacıbeyoğlu, Erdem Bayer, Engür Pişirici, İzlem Gözükeleş, Onur Küçük, Özge Barbaros, Özlem Özgöbek, Zafer Çakmak. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, etkinlik web sitesini inceleyebilirler.

0

Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2018 12-13 Mayıs’ta Santralistanbul’da

Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) ’nin, İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2018, 12-13 Mayıs tarihleri arasında Santralistanbul’da gerçekleştirilecek. Özgür Yazılım Felsefesi ve Kültürü, Masaüstü Sistemleri, Sunucu Yönetimi, Ağ Servisleri, Güvenlik, Mahremiyet, Özgür Lisanslar, GNU/Linux Dağıtımları, Gayri-merkezi ve Dağıtık Sistemler/Servisler, Mobil Alanda Özgürlük, Anti-DRM, Gömülü Sistemler ve Özgürlük konularının ele alıncağı etkinliğe dönük olarak Seminer, Toplantı, Kısa Bildiri ve Hızlı Konuşma önerisi olanlar için son başvuru tarihi 30 Nisan 2018 Pazartesi olarak belirlenmiş bulunuyor. Öneride bulunmak isteyenler, etkinlik sitesinde yer alan öneri formunu kullanabilecekler. Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Yerleşkesi E3 Binasında yapılacak etkinlik, kayıt gerektirmiyor ve katılımcıların “Ulaşım” sayfasını okumaları rica ediliyor.

Continue Reading →

Program Kurulu: Barış Büyükakyol, Chris Stephenson, Doruk Fişek, Erdem Bayer, Engür Pişirici, İzlem Gözükeleş, Onur Küçük, Özlem Özgöbek, Zafer Çakmak’tan oluşuyor. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, etkinlik web sitesini inceleyebilirler.

0

LKD'den Yazılım Özgürlüğü Günü 2015 Açıklaması

Hatırlanacağı gibi, her yıl, Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanan Yazılım Özgürlüğü Günü’nün (Software Freedom Day), bu yıl, 19 Eylül 2015 Cumartesi günü kutlanacağını ve Linux Kullanıcıları Derneği’nin (LKD) kutlamayı, 19 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 14:00’da EMO Genel Merkezi’nde (Ihlamur Sokak No:10 Kızılay – Ankara) yapacağını LKD Yazılım Özgürlüğü Günü’nü EMO Genel Merkezi’nde Kutlayacak başlıklı yazımızla duyurmuştuk. Linux Kullanıcıları Derneği (LKD), bugün, bir Yazılım Özgürlüğü Günü açıklaması yayımladı. Açıklama, aynen şöyle: “Her yıl dünya genelinde eylül ayının üçüncü cumartesi günü “Yazılım Özgürlüğü Günü”  olarak kutlanmaktadır. Sizi de 19 Eylül 2015 Cumartesi günü bulunduğunuz şehirde düzenlenen etkinliklerden birine katılmaya ya da eğer etkinlik düzenlenmiyorsa düzenlemeye çağırıyoruz.

Continue Reading →

Bir yazılımın özgür olabilmesi için dört temel özgürlüğü sağlaması gerekir:

Özgürlük 0: Her türlü amaç için yazılımı çalıştırma özgürlüğü.

Özgürlük 1 : Yazılımın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü (Yazılım kaynak koduna erişim bunun için bir ön şarttır.)

Özgürlük 2 : Kopyalarını dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü. (Bir özgür yazılım herkesçe istenilen sayıda makineye kurulabilir, kopyası çıkarılabilir ve istenilen kimselere dağıtılabilir, hatta satılabilir.)

Özgürlük 3: Yazılımı tüm toplumun yarar sağlayabileceği şekilde geliştirme ve geliştirilmiş haliyle yayınlama özgürlüğü (Yazılım kaynak koduna erişim bunun için de bir ön şarttır.)

Özgür yazılımdan söz edilince çoğunlukla GNU/Linux, LibreOffice (OpenOffice), MySQL, PostgreSQL, Apache, Firefox, Thunderbird, vb. yazılımlar ve GPL, LGPL, Mozilla Public License, MIT, Creative Commons vb. özgür lisanslar akla gelmektedir. Söz konusu yazılımların özgür olmasının bireysel ve kurumsal kullanıcılara başta maliyet, güvenlik, paylaşım ve birlikte çalışabilirlik konularında önemli faydaları vardır. Ülkemizde son yıllarda bu faydaları değerlendiren bireylerin, şirketlerin ve kamu kurumlarının özgür ve açık kaynak yazılımlar hakkında artan duyarlılığı, GNU/Linux’a ve LibreOffice’e göç kararları sevindiricidir. Ancak ne yazık ki aynı duyarlılık, kurumların satın aldığı ya da yaptırdığı yazılımlarda gözlenememektedir. Kurumlar, aldıkları yazılımın özgür olmasını talep etmemekte veya yazılımı geliştiren şirketi bu yönde zorlamamaktadır.

Özgür yazılım, ücretsiz ya da korsan yazılım demek değildir.Yazılım ancak yukarıda belirtilen dört temel özgürlüğü sağladığında özgür olabilir. Dolayısıyla ne özgür yazılım her zaman ücretsizdir ne de ücretsiz olan her yazılım özgürdür. Kaynak kodu açık değil ve sizde yoksa, özgürlük de yoktur!
 Yazılım, canlı ve sosyal bir varlıktır.Satın alınan bir yazılım kullanıcılarıyla beraber gelişir, olgunlaşır ve yeni gereksinimlere ayak uyduramadığında yok olur. Yaşamda olduğu gibi yazılımda da değişim kaçınılmazdır. İşletim sistemi ya da herhangi bir bileşenin güncellenme gereksinimi, kullandığımız yazılımın da güncellenmesini gerektirebilir. Kullanıcılar yazılımı kullandıkça farkındalık düzeyleri artar, yazılıma yeniişlevler eklenmesini talep edebilir.
 Yazılım özgür değilse: Kurumlar, yazılımı satın aldıkları şirketlere bağımlıdırlar. En ufak bir değişiklik talebinde başka seçenekleri olmadığından yazılımı satın aldıkları firmanın insafına kalırlar. Kimi zaman ufak bir değişiklik için bile abartılı ödemeler yapmaları gerekir.
Yazılım özgür olduğundaysa… Kurumlar kullandıkları yazılımı yeni gereksinimleri doğrultusunda kendileri değiştirebilir vedeğiştirilmiş halini kullanabilir. Kurumların yazılımı değiştirmek için kaynakları yetersizse yazılımınilk üretildiği firmaya bağımlılık ve mecburiyetleri olmayacaktır. Hatta kimi zaman istenen değişiklik ve geliştirme özgür yazılım topluluklarının desteği ile sağlanabilmekte, kurumlar hem zamandan hem de kaynaktan tasarruf edebilmektedir.
Kurumsal bağımsızlığınız ve kullandığınız / kullanacağınız yazılımların gerçekten sahibi olmak içinmutlaka kaynak kodunu ve yazılımı gereksinimlerinize göre değiştirme hakkını talep edin.
Özgür Yazılım hakkınız!
Metni PDF biçeminde görüntülemek ya da indirmek isterseniz lütfen buraya tıklayınız.”
0